40 คำศัพท์และประโยคไปเที่ยวต่างประเทศ รู้ก่อนขึ้นเครื่อง รับรองผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจ สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือ พาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง รวมไปถึงเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน ตั๋วเครื่องบิน ประกันเดินทาง แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเลยก็คือ การเตรียมความพร้อมทางภาษาก่อนการเดินทาง

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

ก่อนที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศ เรามาทำความรู้จักกับ 40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยและจำเป็นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ให้พร้อมกับประโยคภาษาอังกฤษ จะช่วยทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างฉลุย

1. Airport (สนามบิน)

ตัวอย่างประโยค
“I arrived at the airport early to catch my flight.”
 (ฉันมาถึงสนามบินก่อนเวลาเพื่อขึ้นเครื่อง)

2. Passport (หนังสือเดินทาง)

ตัวอย่างประโยค
“Make sure you have your passport with you before leaving.”
(ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พกหนังสือเดินทางก่อนที่จะออก)

3. Visa (วีซ่า)

ตัวอย่างประโยค
“She obtained a tourist visa to visit France.”
(เธอได้รับวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปที่ประเทศฝรั่งเศส)

4. Customs (ศุลกากร)

ตัวอย่างประโยค
“I had to declare my electronic devices at customs.”
(ฉันต้องแจกแจงอุปกรณ์ของฉันต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร)

5. Immigration (การตรวจคนเข้าเมือง)

ตัวอย่างประโยค
“The immigration line at the airport was quite long.”
(แถวตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินค่อนข้างยาว)

6. Boarding pass (ตั๋วโดยสาร)

ตัวอย่างประโยค
“Please have your boarding pass and ID ready for boarding.”
(โปรดเตรียมตั๋วโดยสารและบัตรประชาชนของคุณให้พร้อมสำหรับการขึ้นเครื่อง”

7. Departure (การออกเดินทาง)

ตัวอย่างประโยค
“Our departure is scheduled for 3 PM.”
(กำหนดการออกเดินทางของเราคือ 15.00 น.)

8. Arrival (การมาถึง)

ตัวอย่างประโยค
“The flight’s arrival was delayed due to bad weather.”
(เที่ยวบินมาถึงล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี)

9. Currency exchange (การแลกเปลี่ยนเงิน)

ตัวอย่างประโยค
“I need to find a currency exchange booth to get local money.”
(ฉันต้องหาตู้แลกเปลี่ยนเงินเพื่อแลกเป็นเงินตรา(ที่ประเทศนั้นใช้)

10. Hotel (โรงแรม)

ตัวอย่างประโยค
“We booked a room at a cozy hotel near the beach.”
(เราจองห้องพักในโรงแรมที่บรรยากาศสบาย ๆ ใกล้ชายหาด)

11. Reservation (การจองห้องพัก)

ตัวอย่างประโยค
“I made a reservation for two rooms at the hotel.”
(ฉันจองห้องพักสองห้องที่โรงแรม)

12. Tourist (นักท่องเที่ยว)

ตัวอย่างประโยค
“The city attracts many tourists every year.”
(เมืองนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาทุกปี)

13. Guidebook (หนังสือแนะนำการท่องเที่ยว)

ตัวอย่างประโยค
“I found some great recommendations in the guidebook.”
(ฉันได้คำแนะนำดี ๆ จากหนังสือแนะนำการท่องเที่ยว)

14. Sightseeing (การเที่ยวชมสถานที่)

ตัวอย่างประโยค
“We spent the day sightseeing around the city.”
(เราใช้เวลาทั้งวันในการเที่ยวชมสถานที่รอบเมือง)

15. Souvenir (ของที่ระลึก)

ตัวอย่างประโยค
“I bought a cute keychain as a souvenir.”
(ฉันซื้อพวงกุญแจอันที่น่ารักเป็นของที่ระลึก)

16. Language barrier (อุปสรรคทางภาษา)

ตัวอย่างประโยค
“The language barrier made it hard to ask for directions.”
(อุปสรรคด้านภาษาทำให้การสอบถามเส้นทางเป็นเรื่องยาก)

17. Culture shock (ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย)

ตัวอย่างประโยค
“Experiencing culture shock is normal when visiting a foreign country.”
(ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องปกติเวลาไปเที่ยวต่างประเทศ)

18. Itinerary (แผนการเดินทาง)

ตัวอย่างประโยค
“We followed our itinerary to visit all the important attractions.”
(เราไปตามกำหนดการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งหมด)

19. Transportation (การขนส่ง)

ตัวอย่างประโยค
“Public transportation is convenient in this city.”
(การขนส่งสาธารณะในเมืองนี้สะดวกสบาย)

20. Map (แผนที่)

ตัวอย่างประโยค
 “I used a map to find my way to the museum.”
(ฉันใช้แผนที่เพื่อหาทางไปพิพิธภัณฑ์)

21.  Tour guide (ไกด์นำเที่ยว)

ตัวอย่างประโยค
“Our tour guide was knowledgeable about the city’s history.”
(ไกด์นำเที่ยวของเรามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง)

22. Luggage (กระเป๋าเดินทาง)

ตัวอย่างประโยค
“I packed my clothes and essentials in my luggage.”
(ฉันเก็บเสื้อผ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทาง)

23. Check-in (เช็คอิน)

ตัวอย่างประโยค
“We need to check in at the hotel by 3 PM.”
(เราต้องเช็คอินที่โรงแรมก่อน 15.00 น)

24. Check-out (เช็คเอาท์)

ตัวอย่างประโยค
“Check-out time is usually before 12 PM.”
(โดยปกติเวลาเช็คเอาท์คือก่อน 12.00 น)

25. Security check (การตรวจรักษาความปลอดภัย)

ตัวอย่างประโยค
“The security check can take some time during peak hours.”
(การตรวจสอบความปลอดภัยอาจใช้เวลาสักพักในชั่วโมงเร่งด่วน)

26. Tourist attraction (สถานที่ท่องเที่ยว)

ตัวอย่างประโยค
“The Eiffel Tower is one of the most famous tourist attractions in the world.”
(หอไอเฟลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก)

27. Camera (กล้องถ่ายรูป)

ตัวอย่างประโยค
“I took a lot of pictures with my camera during the trip.”
(ฉันถ่ายภาพจำนวนมากด้วยกล้องของฉันระหว่างการเดินทาง)

28. Adventure (การผจญภัย)

ตัวอย่างประโยค
“Traveling to a new country is always an adventure.”
(การเดินทางไปยังประเทศใหม่เป็นการผจญภัยเสมอ)

29. Beach (ชายหาด)

ตัวอย่างประโยค
“We spent the afternoon relaxing on the beach.”
(เราใช้เวลาช่วงบ่ายพักผ่อนบนชายหาด)

30. Mountain (ภูเขา)

ตัวอย่างประโยค
 “The hike to the top of the mountain was exhausting but rewarding.”
(การปีนขึ้นไปบนยอดเขานั้นเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่า)

31. City (เมือง)

ตัวอย่างประโยค
“New York City is known for its vibrant atmosphere.”
(เมืองนิวยอร์กซิตี้ขึ้นชื่อเรื่องความมีชีวิตชีวาวา)

32. Cuisine (อาหาร)

ตัวอย่างประโยค
“I enjoyed trying the local cuisine during my trip.”
(ฉันสนุกกับการรับประทานอาหารท้องถิ่นระหว่างการเดินทาง)

33. Shopping (ช็อปปิ้ง)

ตัวอย่างประโยค
“We did some shopping for souvenirs at the market.”
(เราซื้อของที่ระลึกที่ตลาด)

34. Directions (ทิศทาง)

ตัวอย่างประโยค
“I asked a local for directions to the nearest train station.”
(ฉันถามคนท้องถิ่นเพื่อขอเส้นทางไปยังสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด)

35. Excursion (การเที่ยว)

ตัวอย่างประโยค
“We took an excursion to the countryside to see the scenic views.”
(เราไปเที่ยวชนบทเพื่อดูทิวทัศน์ที่สวยงาม)

36. Adaptor (อะแดปเตอร์)

ตัวอย่างประโยค
“I needed a travel adaptor to charge my devices.”
(ฉันต้องการอะแดปเตอร์สำหรับการเดินทางเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของฉัน)

37. Sunscreen (ครีมกันแดด)

ตัวอย่างประโยค
 “Remember to apply sunscreen before going to the beach.”
(อย่าลืมทาครีมกันแดดก่อนไปเที่ยวทะเล)

38. Travel insurance (ประกันการเดินทาง)

ตัวอย่างประโยค
“I always purchase travel insurance before traveling.”
(ฉันมักจะซื้อประกันการเดินทางก่อนเดินทางเสมอ)

39. Museum (พิพิธภัณฑ์)

ตัวอย่างประโยค
“We visited the local museum to learn about the city’s history.”
(เราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง)

40. Culture (วัฒนธรรม)

ตัวอย่างประโยค
“Experiencing the local culture was the highlight of my trip.”
(การได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นไฮไลท์สำหรับการเดินทางของฉัน)

การรู้จักคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนการออกเดินทาง ช่วยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร และทำให้ประสบการณ์การเดินทางของเรามีความราบรื่น ไม่ติดขัด

เรียนภาษาอังกฤษที่ Speak Up Thailand ดีจริงไหม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมที่สำคัญก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศ การศึกษาต่อหรือการทำงาน โดย Speak Up Thailand ได้นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างและทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถโต้ตอบคู่สนทนาได้ในทุกสถานการณ์

การสอนภาษาอังกฤษที่แตกต่าง

Speak Up Thailand มุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูง โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 21 ปีสามารถนำความรู้และเทคนิคการสอนที่ทันสมัยมาใช้งานอย่างเหมาะสม ทำให้การเรียนรู้เป็นที่เพลิดเพลินและไม่น่าเบื่อ

การเรียนรู้ออนไลน์แบบใหม่

รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ Speak Up Thailand นำเสนอเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีและการสอนอย่างลงตัว ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ง่ายและให้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา โดยมีข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในการใช้ภาษา หลายคนอาจคิดว่า เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ดีกว่า ไปเรียนที่สถาบันจริงไหม? สามารถหาคำตอบได้ในบทความดังกล่าว

ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ

ผู้เรียนที่ได้รับการสอนจาก Speak Up Thailand มั่นใจในการพูดคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนภาษาอังกฤษไม่เพียงแค่การสอนคำศัพท์และไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังเน้นการสร้างทักษะในการเข้าสังคมกับคนอื่น ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารและเชื่อมโยงกับคนที่มีวัฒนธรรมและพื้นที่แตกต่างกัน

สร้างความเชื่อมั่นในการพูดคุยกับชาวต่างชาติ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาษาในบทสนทนาจริง การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม กับอาจารย์เจ้าของภาษาผ่านบทเรียนที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันจะช่วยให้คุณได้ประสบการณ์ที่น่าจดจำและสนุกสนาน อย่าลืมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และฝึกใช้คำศัพท์การเดินทางที่จำเป็น เพื่อให้คุณสื่อสารได้อย่างราบรื่นและมั่นใจทุกครั้ง สนใจเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนที่ Speak Up Thailand คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ  ที่จะช่วยให้คุณเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างสนุกยิ่งขึ้น

ทริคและเคล็ดลับการฝึกภาษาอังกฤษอื่นๆ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับราคาที่คุ้มค่า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand ตอบโจทย์ทุกความฝัน และทุกความต้องการของคุณ ยิ่งเรียนระยะยาวยิ่งราคาลดลง  Speak Up Thailand เส้นทางสู่ความสำเร็จ

โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
พิเศษ สำหรับเดือนนี้เท่านั้น

Intensive Course เรียนสดออนไลน์ 40 ชั่วโมง 3 เดือน

เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษา 40 ชั่วโมง
แถมฟรี! บทเรียน Multimedia 40 ชั่วโมง
แถมฟรี! Smart E-Book ลิขสิทธิ์เฉพาะ 40 ชั่วโมง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Present Perfect Tense หลักการใช้แกรมม่าและโครงสร้างประโยค

Present Perfect Tense คือ แกรมม่าภาษาอังกฤษที่ใช้เวลาปัจจุบันเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบัน โดยมักใช้กับกริยาช่วย “have” หรือ “has”
อ่านเพิ่มเติม

ฝึกพูดอังกฤษด้วยตัวเอง ก้าวแรกของการท่องโลกภาษา

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นการฝึกพูดอังกฤษด้วยตัวเอง ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ผลที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
bannerกรีนการ์ดล็อตโต้

“กรีนการ์ดล็อตโต้” วิธีการย้ายประเทศที่ย้ายไปอยู่ง่ายที่สุด

การได้รับ Green Card ผ่านโปรแกรม “กรีนการ์ดล็อตโต้” เป็นวิธีที่ง่ายและมีโอกาสสูงที่คุณจะสามารถ ย้ายประเทศ ไปสหรัฐอเมริกาได้
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์-หัดพูดภาษาอังกฤษ

30 คำศัพท์ สำหรับหัดพูดภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน

30 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยให้คุณสามารถหัดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำวันได้อย่างราบรื่นและมั่นใจมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเก่ง จนบอสฝรั่งยังตกใจ

การพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความประทับใจและสร้างความสำเร็จในการทำงานและชีวิตประจำวันของเรา
อ่านเพิ่มเติม
speakup-up-to-you

“Up to You กับ Whatever ใช้ต่างกันยังไง”

การใช้งานระหว่าง Up to You และ Whatever ในภาษาอังกฤษ ทั้งสองวลีนี้อาจมีความหมายที่คล้ายคลึงกันในบางกรณี แต่การนำมาใช้งานในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ
อ่านเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save