คอร์สเพื่อการเดินทางและย้ายถิ่นฐาน

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมั่นใจ
ปูพื้นฐานใหม่จนใช้งานคล่อง
เตรียมตัวพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

คอร์สเพื่อการเดินทางและย้ายถิ่นฐาน

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมั่นใจ ปูพื้นฐานใหม่จนใช้งานคล่อง เตรียมตัวพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ กับครูเจ้าของภาษา ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษSpeak Up Thailand 

อย่าปล่อยให้ภาษาอังกฤษเป็นข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างแดน หรือการย้ายประเทศ เพราะโอกาสทองของชีวิต รออยู่เมื่อคุณเริ่มคล่องภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมเป็นใบเบิกทางสำหรับหน้าที่การงานที่ก้าวกระโดด โอกาสในการไล่ตามความฝันแบบไร้ขีดจำกัด เดินทางเที่ยวต่างแดนอย่างสบายใจ รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ      

คอร์สเพื่อการเดินทางและย้ายประเทศ

ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงสนใจย้ายประเทศ  

การย้ายถิ่นฐานอาจเป็นความคิดของใครหลายคนโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ จนเกิดเป็นเทรนด์ ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ ในช่วงไม่กี่ปีผ่านมา เคยสงสัยไหมว่าทำไมปรากฏการณ์การย้ายประเทศถึงกลายเป็นกระแสในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งก็มีอยู่หลายเหตุผลด้วยกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ    

 • หน้าที่การงานที่ก้าวหน้า การย้ายประเทศอาจทำให้คุณก้าวไกลในสายงานตัวเอง บางอาชีพในต่างประเทศ เช่น แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร มีรายได้และค่าตอบแทนที่สูง รวมไปถึงโอกาสเติบโตในตำแหน่งงานก็ดีกว่าในประเทศไทย 
 • ความสุขและคุณค่าของชีวิต บางคนอาจมองหาความสุขและคุณค่าในชีวิตจากการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ เช่น การมีครอบครัวกับชาวต่างชาติ   
 • สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ หลายครั้งการตัดสินใจย้ายถิ่นฐานก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยคนส่วนใหญ่เลือกประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด มีความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร   
 • รายล้อมด้วยสังคมหลายวัฒนธรรม การอาศัยอยู่ในต่างแดนเปิดประสบการณ์ความแตกต่างทางวัฒนธรรม คนที่ชื่นชอบสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดี เพราะปรับตัวง่าย เข้ากับวิถีชีวิตของคนในสังคมอื่นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้คุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างมากขึ้น  

อยากย้ายไปอยู่อเมริกาต้องทำอย่างไร ขั้นตอนมีอะไรบ้าง  

สำหรับคนที่สนใจจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คงทราบเบื้องต้นแล้วว่ามีกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้   

 • เลือกเป้าหมายการย้ายถิ่นฐาน โดยทั่วไปการย้ายไปอยู่ที่อเมริกามีเป้าหมายหลัก เช่น เพื่อการทำงาน เพื่อการเรียน เพื่อการลงทุน เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกา รวมไปถึงการสมรสกับคนอเมริกัน   
 • ทำวีซ่า ยื่นคำขอวีซ่าตามเป้าหมายในการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งวีซ่ามีหลายประเภทให้เราเลือก ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าครอบครัว โดยให้ติดต่อสถานทูตหรือสถานฑูตอเมริกาในประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าที่เราต้องการ  
 • เตรียมเอกสาร ในกระบวนการยื่นคำขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นหลายอย่าง เช่น หลักฐานการทำงาน ใบรับรองการเรียน ใบจดทะเบียนสมรส โดยต้องแปลและมีการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย   
 • สัมภาษณ์วีซ่า หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อย จะต้องสอบวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานฑูตสหรัฐอเมริกา กระบวนการนี้อาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณยื่นคำขอ   
 • วางแผนการเดินทาง เมื่อได้รับวีซ่าและการอนุมัติให้ย้ายเข้าไปอยู่ที่อเมริกาแล้ว คุณจะต้องวางแผนการเดินทาง เช่น ตั๋วเดินทาง สัมภาระ บัญชีธนาคาร และการหาที่อยู่ในอเมริกา

อยากย้ายประเทศ ต้องรู้ภาษาอังกฤษแค่ไหน 

ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ต้องมี จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ หากต้องการเพียงเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ควรจะต้องมีความรู้พื้นฐาน เช่น คำศัพท์ การสนทนาโต้ตอบแบบง่าย และกฎไวยากรณ์เบื้องต้น ซึ่งจะช่วยคุณในการสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างราบรื่น   

แต่หากคุณต้องการที่จะย้ายประเทศตามคู่สมรสเพื่อสร้างครอบครัว หรือมาเพื่อทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ จำเป็นต้องเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับ B2 (Upper Intermediate) เพราะบางครั้งความรู้ในการสนทนาขั้นพื้นฐานอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เข้าใจรายละเอียดที่ซับซ้อน  

ดังนั้นจึงต้องพยายามฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ พร้อมก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว หรือย้ายไปใช้ชีวิตในต่างแดน

ภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับใด ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  

ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เริ่มเตรียมตัวอย่างไรดี 

ทักษะด้านภาษาพัฒนาได้เสมอ หากเรายังไม่เก่งภาษาอังกฤษ อาจเป็นเพราะขาดการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความสม่ำเสมอ การเริ่มวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษจึงสำคัญที่สุด โดยคุณสามารถเลือกวิธีใดก็ได้ที่เหมาะสมกับตัวเอง  

 • หาคอร์สเรียนภาษา: คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เป็นทางลัดความสำเร็จที่จะช่วยให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สที่เหมาะกับระดับความรู้ของตน    
 • อ่านหนังสือ: ฝึกอ่านหนังสือ บทความภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากหนังสือที่อ่านง่าย แล้วค่อยเพิ่มระดับความยากมากขึ้น มีคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่คุณไม่ค่อยรู้ 
 • ฟังสิ่งที่ชอบ: เลือกฟังสื่อที่ชอบที่เป็นภาษาอังกฤษ อาจเป็นการฟังเพลง รายการข่าว หรือ Podcast หัวข้อที่เราสนใจ วิธีนี้จะช่วยทำให้เข้าใจรูปแบบการสนทนาในภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 • พูดให้บ่อย: ลองพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เลียนแบบการพูดตามตัวละครในซีรีส์หรือหนังที่ชอบ หรือสนทนากับคนที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษเหมือนกัน   
 • เรียนจากแอปและเว็บไซต์: ปัจจุบันมีแอปและเว็บไซต์หลายแห่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ เช่น Duolingo Memrise หรือ FluentU เป็นต้น  

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Speak Up เตรียมพร้อมก่อนย้ายประเทศ

กำลังวางแผนที่จะไปทำงาน ท่องเที่ยว หรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมคือการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร หากกำลังหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการย้ายประเทศ Speak Up คือคำตอบ

คลาสเรียนสดออนไลน์ ได้ฝึกพูดกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง ช่วยปิดทุกข้อบกพร่องของนักเรียนได้อย่างตรงจุด
คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามได้ทันที ทลายกำแพงความกลัว กล้าพูด กล้าสื่อสารมากขึ้น
มีคุณครูหลาย Time Zone เลือกเวลาเรียนได้เอง สะดวกแค่หลังเลิกงานหรือตอนกลางคืนก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเรียน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเร่งด่วน ด้วยบทเรียนที่ตอบโจทย์ และเทคนิคการใช้ภาษาที่ปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นภายใน 3 เดือน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นภายใน 3 เดือน “Speak Up Thailand” ทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางหรือย้ายประเทศ โดยเรียนผ่านหลักสูตรที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ประกอบด้วย

บทเรียน Multimedia อัจฉริยะ: เป็นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน และเขียน กับ AI อัจฉริยะสามารถช่วยคุณฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน  
Smart E-book: แบบฝึกหัดออนไลน์ ที่มาพร้อมกับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียน เพื่อให้คุณเข้าใจแกรมม่ามากขึ้น
คลาสสดออนไลน์กับครู Native Speakers: ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสนทนาและการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา   

ฝึกสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา
ได้โดยตรง

สร้างบทเรียนให้เหมาะ
กับผู้เรียนรายบุคคล

500+ บทเรียน
พัฒนาถึงระดับ Advanced

รีวิวความประทับใจจากผู้เรียนตัวจริง

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูล

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อพูดคุยรายละเอียด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save