ทางลัดเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นด้วยระบบ AI

หากพูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบเดิมนั้น ในยุคสมัยก่อนนั้นมีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยคนที่จะสามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษนั้นจะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ หรือคนที่มีความจำเป็นในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษในสมัยก่อนนั้นจะเน้นเป็นการเรียนแบบกลุ่ม โดยคนที่สอนพูดภาษาอังกฤษมักจะเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทย มักจะเป็นบาทหลวง หรือ นักธุรกิจซะเป็นส่วนใหญ่ โดยที่การสอนพูดภาษาอังกฤษนั้นครูผู้สอนไม่สามารถรู้ได้เลยว่า นักเรียนที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษ นั้นมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

แต่หากเปรียบเทียบกับการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันนี้ ถือว่ามีการพัฒนาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  หรือ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีการพัฒนาหลักสูตรมากมาย แต่ Speak Up Thailand นั้นได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนมาเรียนควบคู่ไปกับเทคโนโลยี โดยการนำระบบ AI เข้ามาใช้ควบคู่กับเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

รูปแบบการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการเรียนระบบ Ai

เรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบ AI คืออะไร ?

Speak Up Thailand เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่นำหลักสูตรการเรียนการสอน มาเรียนควบคู่กับระบบ AI ที่มีหน้าที่คอยประเมินระดับความเข้าใจทางภาษาของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนได้ตรงจุดและพัฒนาการเรียนในจุดที่บกพร่อง รวมถึงการออกแบบตารางเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เฉพาะบุคคล ลดระยะเวลาเรียนในเรื่องที่รู้อยู่แล้ว

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยระบบ AIต่างจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษรูปแบบเดิมอย่างไร

ความแตกต่างการเรียนด้วยระบบ AI กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั่วไป จะแตกต่างกันที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่สอนในรูปแบบเดิมนั้น มักจะสอนนักเรียนตามโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนพูดภาษาอังกฤษ หรือฝึกพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนอาจไม่ทราบถึงจุดด้วยหรือจุดแข็งของตัวเองในระหว่างการเรียน ซึ่งอาจส่งผลให้การเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ นั้นใช้ระยะเวลาในการเรียนมากเกินไป

การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบเดิม นั้นจะเน้นเป็นการเรียนแบบตามโปรแกรม โดยที่ครูผู้สอนไม่สามารถรู้ถึงความเข้าใจของนักเรียนได้จริง
รูปแบบการเรียนการสอนของ Speak Up Thailand ที่มี AI คอยตรวจวัดความเข้าใจในภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ซึ่งความแตกต่างของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ของทาง Speak Up Thailand นั้นจะมีการนำระบบ AI เข้ามาตรวจเช็คความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอยู่ตลอดเวลา หากนักเรียนนั้นไม่ถนัดในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ AI ก็สามารถตรวจจับได้ว่า บุคคลนั้นมีทักษะด้านในที่จะต้องพัฒนาเป็นพิเศษ ซึ่งการเรียนกับทาง Speak Up Thailand จะเป็นการสอนพูดภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการพูด อ่าน และเขียน ก็สามารถพัฒนาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

รีวิวจากนักเรียนที่เรียนคอร์สภาษาอังกฤษด้วยระบบ AI

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับราคาที่คุ้มค่า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand ตอบโจทย์ทุกความฝัน และทุกความต้องการของคุณ ยิ่งเรียนระยะยาวยิ่งราคาลดลง Speak Up Thailand เส้นทางสู่ความสำเร็จ

LIVE LECTURE COURSE
เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษา

60 Classes : 3 เดือน

  • คลาสเรียนกับครูเจ้าของภาษา 20 บทเรียน
  • บทเรียนมัลติมีเดีย 20 บทเรียน
  • บทเรียนจากหนังสือเรียน 20 บทเรียน

บทความที่น่าสนใจ

แค่ 5 วิธีก็สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี และส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ บางคนเรียนตามเพื่อนไม่ทันบ้างเมื่อเรียนกับกลุ่มใหญ่ บางคนจำคำศัพท์ไม่ได้ ทำให้ไม่กล้าสื่อสาร ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใหญ่ มาดูกันว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน...
อ่านเพิ่มเติม