ทางลัดการสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้เร็วขึ้นด้วยการเรียนกับระบบ AI

ทางลัดเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นด้วยระบบ AI

หากพูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบเดิมนั้น ในยุคสมัยก่อนนั้นมีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่างจากปันจุบันเป็นอย่างมาก โดยคนที่จะสามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษนั้นจะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ หรือคนที่มีความจำเป็นในเรื่องการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษในสมัยก่อนนั้นจะเน้นเป็นการเรียนแบบกลุ่ม โดยคนที่สอนพูดภาษาอังกฤษมักจะเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทย มักจะเป็นบาทหลวง หรือ นักธุรกิจสะเป็นส่วนใหญ่ โดยที่การสอนพูดภาษาอังกฤษนั้นครูผู้สอนไม่สามารถรู้ได้เลยว่า นักเรียนที่ฝึกพูดภาษาอังกฤษ นั้นมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

แต่หากเปรียบเทียบกับการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันนี้ ถือว่ามีการพัฒนาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  หรือ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีการพัฒนาหลักสูตรมากมาย แต่ Speak Up Thailand นั้นได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนมาเรียนควบคู่ไปกับเทคโนโลยี โดยการนำระบบ AI เข้ามาใช้ควบคู่กับเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

รูปแบบการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการเรียนระบบ Ai

เรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบ AI คืออะไร ?

Speak Up Thailand เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่นำหลักสูตรการเรียนการสอน มาเรียนควบคู่กับระบบ AI ที่มีหน้าที่คอยประเมิณระดับความเข้าใจทางภาษาของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ มากน้อยเพียงใด เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนได้ตรงจุดและพัฒนาการเรียนในจุดที่บกพร่อง รวมถึงการออกแบบตารางเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เฉพาะบุคบล ลดระยะเวลาเรียนในเรื่องที่รู้อยู่แล้ว

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยระบบ AIต่างจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษรูปแบบเดิมอย่างไร

ความแตกต่างการเรียนด้วยระบบ AI กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั่วไป จะแตกต่างกันที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่สอนในรูปแบบเดิมนั้น มักจะสอนนักเรียนตามโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนพูดภาษาอังกฤษ หรือฝึกพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่านักเรียนคนนั้นมีความเข้าใจในการเรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจส่งผลให้การเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ นั้นใช้ระยะเวลาในการเรียนมากเกินไป

การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบเดิม นั้นจะเน้นเป็นการเรียนแบบตามโปรแกรม โดยที่ครูผู้สอนไม่สามารถรู้ถึงความเข้าใจของนักเรียนได้จริง
รูปแบบการเรียนการสอนของ Speak Up Thailand ที่มี AI คอยตรวจวัดความเข้าใจในภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ซึ่งความแตกต่างของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ของทาง Speak Up Thailand นั้นจะมีการนำระบบ AI เข้ามาตรวจเช็คความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอยู่ตลอดเวลา หากนักเรียนนั้นไม่ถนัดในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ AI ก็สามารถตรวจจับได้ว่า บุคคลนั้นมีทักษะด้านในที่จะต้องพัฒนาเป็นพิเศษ ซึ่งการเรียนกับทาง Speak Up Thailand จะเป็นการสอนพูดภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการพูด อ่าน และเขียน ก็สามารถพัฒนาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

รีวิวจากนักเรียนที่เรียนคอร์สภาษาอังกฤษด้วยระบบ AI

โปรโมชั่นคอร์สเรียนที่ดีที่สุดคัดสรรเพื่อคุณ

คอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียนโดยเฉพาะ 

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

เหมาะกับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป 60 คลาส
ด้วยราคา 9,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า จำนวน 10 ท่านขึ้นไป เพียง 9,999 บาท 
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน  
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานอย่างมือโปร 
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้อง 
 • เหมาะกับบริษัทฯต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน 

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด 

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

เหมาะกับกลุ่มบริษัทตั้งแต่ 5 – 9 ท่าน 60 คลาส
ด้วยราคา 15,000 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า จำนวน 5 – 9 ท่าน เพียง 15,000 บาท 
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน  
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานอย่างมือโปร 
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้อง 
 • เหมาะกับบริษัทฯต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน 

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด 

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 20 คลาส
ด้วยราคา 18,000 บาท
 • รียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า เพียง 18,000 บาท 
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่สอนครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมพัฒนาจุดด้อยให้กลายเป็นจุดแข็งด้วยระบบ AI อัจฉริยะ 
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็เรียนได้ 
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
 • เหมาะกับผู้เรียนที่อยากพัฒนาทุกทักษะอย่างก้าวกระโดด 

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด 

บทความที่น่าสนใจ

แค่ 5 วิธีก็สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี และส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ บางคนเรียนตามเพื่อนไม่ทันบ้างเมื่อเรียนกับกลุ่มใหญ่ บางคนจำคำศัพท์ไม่ได้ ทำให้ไม่กล้าสื่อสาร ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใหญ่ มาดูกันว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน...
อ่านเพิ่มเติม
เทคนิคเก่งอังกฤษง่าย ๆ สำหรับคนอยากเก่งภาษา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ฝึกตัวเองได้
ทุกครั้งที่ต้องพูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติพยายามขุดคำศัพท์มาช่วย แต่ก็นึกอะไรไม่ออกจึงต้องมองหาวิธีฝึกภาษาอังกฤษให้เก่ง Speak Up Thailand ขอเสนอเทคนิคเก่งอังกฤษง่าย ๆ ด้วย “วิธีฝึกสมองให้คิดเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัติ” สำหรับคนที่อยากเก่งภาษา อยากพูดภาษาอังกฤษได้ วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ ผ่าน 5 วิธีนี้...
อ่านเพิ่มเติม
พรีเซ้นภาษาอังกฤษให้ปังจนเจ้านายประทับใจ
สั่นทุกครั้งที่ต้องประชุมกับชาวต่างชาติ พูดก็ตะกุกตะกักไม่มีความลื่นไหล จนเจ้านายตำหนิ ต้องอ่าน Speak Up Thailand รวบรวม 6 ทริค พรีเซ็นภาษาอังกฤษให้ปังจนทุกคนต้องประทับใจ โดยทริคทั้งหมดสามารถใช้ได้ทั้งตอนนำเสนองานกับลูกค้า นำเสนอในมหาวิทยาลัยหรือ การนำเสนอในประชุม หากนำไปใช้ครบทุกข้อ เจ้านายหรือผู้ฟังจะต้องประทับใจในการพรีเซ้นภาษาอังกฤษของคุณอย่างแน่นอน...
อ่านเพิ่มเติม