ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ สำหรับวัยทำงาน รับรองพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

เบื่อมั้ย จะพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานทั้งที แต่จำศัพท์อังกฤษไม่ค่อยได้ จะพูดอังกฤษแต่ละทีก็ต้องคอยเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ หยุดพฤติกรรมนี้และมาพัฒนาภาษาให้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ ด้วยการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ สำหรับวัยทำงาน รับรองพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พร้อมใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลากแน่นอน

1. profitกำไร
2. telecommutingการทำงานทางไกล
3. downsizingการลดขนาดองค์กร
4. Research and Developmentค้นคว้าและพัฒนา
5. Headquartersสำนักงานใหญ่
6. personnelพนักงาน กำลังคน
7. quarterไตรมาส /1 ใน 4 ส่วน
8. promotionการเลื่อนตำแหน่ง
9. assetสินทรัพย์
10. liabilityหนี้สิน
11. partyองค์กร หรือ คณะบุคคล
12. entrepreneurผู้ประกอบการ
13. Venture Capitalเงินร่วมลงทุน
14. investmentเงินลงทุน การลงทุน
15. creditสินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
16. opportunity costต้นทุนการเสียโอกาส
17. shareholderผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
18. stakeholderผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
19. interestดอกเบี้ย
20. inventoryสินค้าเหลือในคลัง
21. termsข้อตกลง
22. loanสินเชื่อ
23. lienสิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)
24. board of directorsคณะกรรมการบริษัท
25. capitalเงินทุน
26. budgetงบประมาณ
27. networkingเครือข่าย
28. launchการเปิดตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ
29. startupธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก
30. brandingการสร้างตราผลิตภัณฑ์
31. overheadค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
32. point of saleจุดขาย
33. cost of salesต้นทุนขาย
34. revenueรายได้
35. grantเงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน
36. non-profit organizationองค์กรณ์ไม่แสวงหากำไร
37. equityหุ้นในบริษัท
38. mergerการควบกิจการ การรวมกิจการ
39. marginกำไรขั้นต้น
40. income statementงบกำไร/ขาดทุน
41. balance sheetงบดุล
42. cash flow statementงบกระแสเงินสด
43. multitaskทำหลายงานในเวลาเดียวกัน
44. transactionธุรกรรม
45. viral marketingการตลาดแบบแพร่กระจาย
46. scalableขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
47. strategyกลยุทธ์
48. information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศ
49. trademarkเครื่องหมายการค้า
50. Attendeeผู้เข้าร่วม
51. Competitorคู่แข่ง
52. Defectข้อบกพร่อง
53. Market leaderผู้นำทางการตลาด
54. Seminarสัมมนา
55. Subsidiaryบริษัทรายย่อย
56. Take Overเข้ามาเป็นเจ้าของ
57. Warehouseคลังเก็บสินค้า
58. Shortageขาดแคลน
59. Goalเป้าหมาย
60. Demandความต้องการของลูกค้า
61. Confidentialเป็นความลับ
62. Supplyผู้ที่ตอบสนองความต้องการ
63. Market Priceราคาในตลาด
64. Facilityสิ่งอำนวยความสะดวก
65. Fair Tradeการค้าประเภทส่งออกและนำเข้า
66. Contractsหนังสือสัญญา
67. Agreementข้อตกลง
68. Feesค่าธรรมเนียม
69. Lossขาดทุน
70. Exportส่งออก
71. Importนำเข้า
72. Taxภาษี
73. Income Taxภาษีรายได้
74. Pioneerการตลาดแบบแพร่กระจาย
75. scalableผู้บุกเบิก
76. Loanเงินกู้
77. Accountantนักบัญชี
78. Cooperativeการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
79. Growthการเจริญเติบโต
80. Internshipการฝึกงาน
81. Advertisementโฆษณา
82. Authorizeมอบอำนาจ
83. Positioningตำแหน่งของแบรนด์ในตลาด
84. Trainingการฝึกอบรม
85. Eliminateกำจัด
86. Expandขยาย
87. Implementการดำเนินการ
88. Annualรายปี
89. Conventionalเกี่ยวกับการประชุม
90. Efficientมีประสิทธิภาพ
91. flexibleยืดหยุ่นได้
92. Specificที่เฉพาะเจาะจง
93. Appraisalการประเมิน
94. Actionกลยุทธ์
95. Campaignแคมเปญการรณรงค์
96. Demonstrationการยกตัวอย่าง การแสดงให้เห็น
97. Financialที่เกี่ยวกับการเงิน
98. Franchisorบริษัทที่เป็นผู้ขยายสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย
99. Visionวิสัยทัศน์
100. Productivityความสามารถในการผลิต

เป็นอย่างไรกันบ้าง? กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะใช้ในออฟฟิศหรือที่ทำงานที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาการพูดอังกฤษ หากผู้อ่านต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือพูดภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น จะต้องพัฒนาหลากหลายด้านเพื่อที่จะเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ เช่น การใช้ศัพท์อังกฤษ ให้หลากหลายเพื่อโชว์ระดับภาษาอังกฤษที่ดีของตนเอง

Speak Up TH กับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เข้าใจ “คนทำงาน” มากที่สุด! 🇬🇧 Speak Up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำที่มีมากกว่า 70 สาขาจาก 11 ประเทศทั่วโลก 🌍 กับหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้เวลาเรียนน้อย แต่ได้ผลลัพธ์มากที่สุด! คลาสเรียนที่เน้นการสื่อสารเป็นหลัก พร้อมแก้จุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคนโดยคุณครูเจ้าของภาษาที่เป็นเหมือน Personal Trainer 👨🏻‍🦰 และ ระบบ Multimedia 💻 ที่ให้ผู้เรียนฝึกทบทวนได้ 24 ชั่วโมง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับราคาที่คุ้มค่า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand ตอบโจทย์ทุกความฝัน และทุกความต้องการของคุณ ยิ่งเรียนระยะยาวยิ่งราคาลดลง  Speak Up Thailand เส้นทางสู่ความสำเร็จ

โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
พิเศษ สำหรับเดือนนี้เท่านั้น

Intensive Course เรียนสดออนไลน์ 40 ชั่วโมง 3 เดือน

เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษา 40 ชั่วโมง
แถมฟรี! บทเรียน Multimedia 40 ชั่วโมง
แถมฟรี! Smart E-Book ลิขสิทธิ์เฉพาะ 40 ชั่วโมงList item

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Present Perfect Tense หลักการใช้แกรมม่าและโครงสร้างประโยค

Present Perfect Tense คือ แกรมม่าภาษาอังกฤษที่ใช้เวลาปัจจุบันเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบัน โดยมักใช้กับกริยาช่วย “have” หรือ “has”
อ่านเพิ่มเติม

ฝึกพูดอังกฤษด้วยตัวเอง ก้าวแรกของการท่องโลกภาษา

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นการฝึกพูดอังกฤษด้วยตัวเอง ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ผลที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
bannerกรีนการ์ดล็อตโต้

“กรีนการ์ดล็อตโต้” วิธีการย้ายประเทศที่ย้ายไปอยู่ง่ายที่สุด

การได้รับ Green Card ผ่านโปรแกรม “กรีนการ์ดล็อตโต้” เป็นวิธีที่ง่ายและมีโอกาสสูงที่คุณจะสามารถ ย้ายประเทศ ไปสหรัฐอเมริกาได้
อ่านเพิ่มเติม
คำศัพท์-หัดพูดภาษาอังกฤษ

30 คำศัพท์ สำหรับหัดพูดภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน

30 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยให้คุณสามารถหัดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำวันได้อย่างราบรื่นและมั่นใจมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษเก่ง จนบอสฝรั่งยังตกใจ

การพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความประทับใจและสร้างความสำเร็จในการทำงานและชีวิตประจำวันของเรา
อ่านเพิ่มเติม
speakup-up-to-you

“Up to You กับ Whatever ใช้ต่างกันยังไง”

การใช้งานระหว่าง Up to You และ Whatever ในภาษาอังกฤษ ทั้งสองวลีนี้อาจมีความหมายที่คล้ายคลึงกันในบางกรณี แต่การนำมาใช้งานในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ
อ่านเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save