50 ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก ในปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวไปทั่วโลก การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานจึงมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะกับการทำงานในบริษัทต่างชาติ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทต่างชาติ มักจะมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าบริษัทคนไทย เพราะด้วยความรู้ทางด้านภาษาที่เข้ามาช่วยทำให้มีฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น โดยวันนี้เราได้รวม 50 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้จริงในที่ทำงาน

1. การทักทายและลาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • Good morning/afternoon/evening. (สวัสดีตอนเช้า/บ่าย/เย็น)
  • ตัวอย่าง: Good morning everyone! How are you all doing today? (สวัสดีตอนเช้าทุกคน! วันนี้สบายดีกันไหม)
 • Welcome back. (ยินดีต้อนรับกลับ)
  • ตัวอย่าง: Welcome back, John! I hope you had a great vacation. (ยินดีต้อนรับกลับ จอห์น! หวังว่าคุณจะมีวันหยุดที่ยอดเยี่ยม)
 • How are you doing today? (วันนี้สบายดีไหม)
  • ตัวอย่าง: How are you doing today, Sarah? Is there anything I can help you with? (วันนี้สบายดีไหม ซาร่าห์? มีอะไรให้ฉันช่วยไหม)
 • Have a good day/weekend. (ขอให้มีวันที่ดี/สุดสัปดาห์ที่ดี)
  • ตัวอย่าง: Have a good day everyone! See you all next week. (ขอให้มีวันที่ดีทุกคน! เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า)
 • See you later/tomorrow. (เจอกันใหม่/พรุ่งนี้)
  • ตัวอย่าง: See you later, David. I’ll be back at 2pm. (เจอกันใหม่ เดวิด ฉันจะกลับมาตอนบ่าย 2 โมง)

2. การติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • Can I help you? (มีอะไรให้ช่วยไหม)
  • ตัวอย่าง: Can I help you, sir? Are you looking for something specific? (มีอะไรให้ช่วยไหมครับ? คุณกำลังมองหาอะไรอยู่)
 • I need to speak to… (ฉันต้องการพูดคุยกับ…)
  • ตัวอย่าง: I need to speak to Mr. Smith about my account. (ฉันต้องการพูดคุยกับคุณสมิธเกี่ยวกับบัญชีของฉัน)
 • Can you please…? (คุณช่วย… ได้ไหม)
  • ตัวอย่าง: Can you please send me the latest sales report? (คุณช่วยส่งรายงานยอดขายล่าสุดให้ฉันได้ไหม)
 • I’m available/unavailable right now. (ฉันสะดวก/ไม่สะดวกตอนนี้)
  • ตัวอย่าง: I’m unavailable right now. I’m in a meeting. Can I call you back later? (ฉันไม่สะดวกตอนนี้ ฉันกำลังอยู่ในที่ประชุม ฉันสามารถโทรกลับหาคุณได้ไหม)
 • Please call me back later. (กรุณาโทรกลับมาหาฉันอีกครั้ง)
  • ตัวอย่าง: Please call me back later when you’re free. I need to discuss something important with you. (กรุณาโทรกลับมาหาฉันอีกครั้งเมื่อคุณว่าง ฉันต้องคุยเรื่องสำคัญกับคุณ)

3. ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการประชุม

 • The meeting will start at… (การประชุมจะเริ่มเวลา…)
  • ตัวอย่าง: The meeting will start at 10am in the conference room. (การประชุมจะเริ่มเวลา 10 น. ในห้องประชุม)
 • Can you please share your screen? (คุณช่วยแชร์หน้าจอของคุณได้ไหม)
  • ตัวอย่าง: Can you please share your screen so we can all see the presentation? (คุณช่วยแชร์หน้าจอของคุณได้ไหม เพื่อที่เราทุกคนจะได้เห็นงานนำเสนอ)
 • I have a question. (ฉันมีคำถาม)
  • ตัวอย่าง: I have a question about the third slide of your presentation. (ฉันมีคำถามเกี่ยวกับสไลด์ที่สามของงานนำเสนอของคุณ)
 • I agree/disagree with… (ฉันเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับ…)
  • ตัวอย่าง: I agree with your proposal. I think it’s a great idea. (ฉันเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณ ฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดี)
 • Let’s move on to the next agenda item. (ไปยังหัวข้อต่อไปของวาระการประชุม)
  • ตัวอย่าง: Let’s move on to the next agenda item, which is marketing. (ไปยังหัวข้อต่อไปของวาระการประชุม ซึ่งก็คือการตลาด)

4. ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนัดหมาย

 • Are you available for a meeting? ( สะดวกคุย/ประชุมไหม)
  • ตัวอย่าง: Are you available for a meeting tomorrow afternoon? (สะดวกคุย/ประชุมพรุ่งนี้บ่ายไหม)
 • When are you free? (สะดวก/ว่างตอนไหน)
  • ตัวอย่าง: When are you free to discuss the project? (สะดวกคุยเรื่องโครงการตอนไหน)
 • How about…? (ว่าแต่… / ลอง… / สะดวก… ไหม)
  • ตัวอย่าง: How about meeting at 2pm on Tuesday? (ลองคุย/ประชุมบ่าย 2 วันอังคารไหม)
 • Let’s schedule a meeting. (นัดคุย/ประชุมกันนะ)
  • ตัวอย่าง: Let’s schedule a meeting to discuss the next steps. (นัดคุยกันเรื่องขั้นตอนต่อไป)
 • I’ll send you a meeting invite. (เดี๋ยวส่งนัดประชุมให้)
  • ตัวอย่าง: I’ll send you a meeting invite with the details. (เดี๋ยวส่งนัดคุยพร้อมรายละเอียดให้)

5. การขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษในเพื่อทำงาน

 • Can you help me with…?  (ช่วย… หน่อยได้ไหม)
  • ตัวอย่าง: Can you help me with this report? I’m having trouble formatting it. (ช่วยเรื่องรายงานนี้หน่อยได้ไหม มีปัญหาเรื่อง format)
 • I’m having trouble with…   (มีปัญหาเรื่อง… )
  • ตัวอย่าง: I’m having trouble with the software. It keeps crashing. (มีปัญหาเรื่องโปรแกรม มันค้างบ่อย)
 • Do you have a minute?  (มีเวลา… หน่อยไหม)
  • ตัวอย่าง: Do you have a minute to talk about the project? (มีเวลาคุยเรื่องโครงการหน่อยไหม)
 • I need your help.  (ต้องการความช่วยเหลือ)
  • ตัวอย่าง: I need your help with the marketing campaign. I’m not sure how to proceed. (ต้องการ ความช่วยเหลือเรื่องแคมเปญการตลาด ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการอย่างไร)
 • Could you please…?  (กรุณา… หน่อยได้ไหม)
  • ตัวอย่าง: Could you please help me with this report? (กรุณาช่วยเรื่องรายงานนี้หน่อยได้ไหม)

6. การขอบคุณภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • Thank you.  (ขอบคุณ)
  • ตัวอย่าง: Thank you for your help with the report. (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเรื่องรายงาน)
 • Thank you for your help. (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ)
  • ตัวอย่าง: Thank you for your help with the project. I couldn’t have done it without you. (ขอบคุณสำหรับ ความช่วยเหลือเรื่องโครงการ ทำไม่ได้หากไม่มีคุณ)
 • I appreciate your assistance.  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ)
  • ตัวอย่าง: I appreciate your assistance with the problem. I was really stuck. (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ เรื่องปัญหา ตันไปเลย)
 • I’m grateful for your support.   (ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน)
  • ตัวอย่าง: I’m grateful for your support during this difficult time. (ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเวลา ที่ยากลำบากนี้)
 • You’re welcome.  (ยินดีครับ/ค่ะ)
  • ตัวอย่าง: You’re welcome. I’m glad I could help. (ยินดีครับ/ค่ะ ดีใจที่ได้ช่วย)

7. การขอโทษภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • I’m sorry. (ขอโทษ)
  • ตัวอย่าง: I’m sorry for the mistake. I’ll try to be more careful next time. (ขอโทษสำหรับความผิดพลาด จะพยายามระวังมากขึ้นในครั้งต่อไป)
 • I apologize for…  (ขอโทษสำหรับ… )
  • ตัวอย่าง: I apologize for the inconvenience. I’ll do my best to make it up to you. (ขอโทษสำหรับความไม่สะดวก จะพยายามทำให้อย่างดีที่สุด)
 • I made a mistake. (ทำผิดพลาด)
  • ตัวอย่าง: I made a mistake in the report. I’ll correct it and send it to you again. (ทำผิดพลาดในรายงาน จะแก้ไขและส่งให้ใหม่)
 • It was my fault.   (เป็นความผิดของฉัน)
  • ตัวอย่าง: It was my fault that we missed the deadline. I’ll take responsibility for it. (เป็นความผิดของฉัน ที่เราพลาดงานด่วน จะรับผิดชอบเอง)
 • Please forgive me.   (โปรดอภัย)
  • ตัวอย่าง: Please forgive me for my mistake. I’ll try to do better next time. (โปรดอภัยสำหรับความผิดพลาด จะพยายามทำดีขึ้นในครั้งต่อไป)

8. ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลาป่วย

 • I’m not feeling well. (ไม่ค่อยสบาย)
  • ตัวอย่าง: I woke up this morning with a fever and chills, so I won’t be coming into the office today. (ตื่นเช้ามา มีไข้หนาวสั่น คงเข้าออฟฟิศไม่ได้วันนี้)
 • I’m calling in sick. (โทรแจ้งป่วย)
  • ตัวอย่าง:  I wanted to let you know that I’m not feeling well and I won’t be able to make it to work today. I’ll call in again tomorrow to update you on my condition. (อยากแจ้งว่าไม่สบาย เข้าออฟฟิศไม่ได้ จะโทรแจ้งอาการพรุ่งนี้อีกที)
 • I’ll be out of the office today. (วันนีไม่อยู่ที่ออฟฟิศ)
  • ตัวอย่าง:  I have a doctor’s appointment this afternoon, so I’ll be out of the office from 2pm onwards. I’ll be checking my emails periodically, but please feel free to contact [colleague’s name] for urgent matters. (บ่ายนี้มีนัดหมอ ไม่อยู่ที่ออฟฟิศตั้งแต่บ่าย 2 จะเช็คเมล์เป็นระยะๆ ติดต่อเรื่องด่วนได้ที่ [ชื่อเพื่อนร่วมงาน])
 • I’m going to see a doctor. (จะไปหาหมอ)
  • ตัวอย่าง:  I’m not feeling well enough to work today, so I’m going to see a doctor to get checked out. I’ll keep you updated on my condition. (ไม่สบายมากพอที่จะทำงาน จะไปหาหมอ ขออัพเดทอาการให้)
 • I’ll keep you updated. (จะอัพเดทให้)
  • ตัวอย่าง:  I’ll let you know if anything changes or if I’m able to come back to work sooner. (จะแจ้งถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือสามารถกลับมาทำงานได้เร็วกว่านี้)

9. ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลาพักร้อน

 • I’m going on vacation. (จะไปพักร้อน)
  • ตัวอย่าง:  I’m writing to inform you that I’ll be taking a vacation from [start date] to [end date]. I’ve already completed all my urgent tasks and set up an out-of-office message. (แจ้งว่าจะลาพักร้อนตั้งแต่ [วันเริ่มลา] ถึง [วันสิ้นสุดลา] งานเร่งด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตั้งข้อความไม่อยู่ที่ออฟฟิศไว้แล้ว)
 • I’ve already set up my email auto-reply. (ตั้งข้อความไม่อยู่ที่ออฟฟิศไว้แล้ว)
  • ตัวอย่าง: I’ve set up an automatic reply to my emails while I’m on vacation. It will provide information about my absence and who to contact in case of urgent matters. (ตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติไว้แล้ว แจ้งเรื่องไม่อยู่และผู้ติดต่อกรณีเร่งด่วน)
 • I’ll be back in the office on… (จะกลับมาออฟฟิศวันที่…)
  • ตัวอย่าง: I’ll be back in the office on [date] and ready to pick up where I left off. (จะกลับมาออฟฟิศวันที่ [วัน] พร้อมทำงานต่อ)
 • Please let me know if you need anything. (มีอะไรให้ช่วยแจ้งได้)
  • ตัวอย่าง: If you need anything while I’m gone, please don’t hesitate to contact [colleague’s name]. (ถ้ามีอะไรต้องการระหว่างไม่อยู่ ติดต่อ [ชื่อเพื่อนร่วมงาน] ได้เลย)
 • I’ll be out of the office from… to… (ไม่อยู่ที่ออฟฟิศตั้งแต่… ถึง… )
  • ตัวอย่าง:  I’ll be out of the office from February 5th to February 10th. (ไม่อยู่ที่ออฟฟิศตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 10 กุมภาพันธ์)

10.ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลาออก

 • I’m giving my notice. (ลาออก)
  • ตัวอย่าง: Please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as [your position], effective [last day of work]. (แจ้งลาออกจากตำแหน่ง [ตำแหน่งของคุณ] มีผลตั้งแต่ [วันทำงานวันสุดท้าย])
 • My last day of work will be… (วันทำงานวันสุดท้ายคือ…)
  • ตัวอย่าง: My last day of work will be [last day of work]. I appreciate the opportunity to have worked here and wish you all the best. (วันทำงานวันสุดท้ายคือ [วัน] ขอบคุณที่ให้โอกาสได้ทำงานที่นี่ ขอให้โชคดี)
 • I’ve accepted a new position.แปล: (ข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งใหม่)
  • ตัวอย่าง:  I’m excited to announce that I’ve accepted a new position as [ตำแหน่งใหม่] at [ชื่อบริษัทใหม่]. (ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า ข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่ง [ตำแหน่งใหม่] ที่ [ชื่อบริษัทใหม่])
 • I’ve enjoyed working here. (สนุกกับการทำงานที่นี่)
  • ตัวอย่าง:  I’ve enjoyed working here for the past [number] years. I’ve made some great friends and I’ve learned a lot. (สนุกกับการทำงานที่นี่มา [จำนวน] ปี มีเพื่อนที่ดีและเรียนรู้อะไรมากมาย)
 • I wish you all the best. ( ขอให้โชคดี)
  • ตัวอย่าง:  I wish you all the best in your future endeavors. (ขอให้โชคดีกับความพยายามในอนาคต)

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษที่ความจำเป็นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานที่อยู่ในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน ก็จำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของการสื่อสาร ซึ่งการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษได้นั่น เราจะต้องเริ่มจากการกล้าพูดก่อน โดยอาจเริ่มจากประโยคง่ายๆ ที่เรายกตัวอย่างมาให้ ใช้สนทนาในที่ทำงานก็จะทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น
หรือหากคุณมีเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Speak Up Thailand มี คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน เน้นกับการพูดคุยกับชาวต่างชาติ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพูด และออกเสียงให้ถูกต้อง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับราคาที่คุ้มค่า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand ตอบโจทย์ทุกความฝัน และทุกความต้องการของคุณ ยิ่งเรียนระยะยาวยิ่งราคาลดลง  Speak Up Thailand เส้นทางสู่ความสำเร็จ

โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
พิเศษ สำหรับเดือนนี้เท่านั้น

Intensive Course เรียนสดออนไลน์ 40 ชั่วโมง 3 เดือน

เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษา 40 ชั่วโมง
แถมฟรี! บทเรียน Multimedia 40 ชั่วโมง
แถมฟรี! Smart E-Book ลิขสิทธิ์เฉพาะ 40 ชั่วโมง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save