สถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้ผสมผสานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมอง Brain-Enhancement จากอเมริกา ซึ่งถูกพัฒนามายาวนานกว่า 50 ปี

มาตรฐาน
European

เครือข่ายสถาบันสอนอังกฤษระดับนานาชาติ มาตรฐาน European Standard  ที่เปิดสอนในหลากหลายประเทศทั่วโลก มากกว่า 70 สาขา มาเป็นเวลากว่า 21 ปี

AI Artificial Intelligence

ระบบประมวลผลที่ช่วยวิเคราะห์ทักษะด้านภาษาอังกฤษของคุณออกมาและจัดตารางการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งยังสามารถเลือกเวลาการเรียนได้ตามความต้องการของคุณ

เรียนได้ทุกที่ทุก
เวลา

เรามีรูปแบบสื่อการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง หรือ เรียนกับมัลติมีเดีย Speak Up Thailand ที่ทันสมัย  ซึ่งจะไม่จำกัดการเรียนของคุณไว้แค่ที่ห้องเรียน

รู้จัก Speak Up Thailand

Speak up Thailand คือเส้นทางเพื่อความสำเร็จของคุณ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสอนสดทุกคลาสโดยครูเจ้าของภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่โครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานจนถึงไวยากรณ์ระดับสูงไว้อย่างลงตัว (General English) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ไม่ติดขัด และสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเราแบ่งออกตามหลักสูตรได้ 15 ระดับ ซึ่งเน้นสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานจนถึงไวยากรณ์ระดับสูง นักเรียนของเราจะได้เริ่มตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือแกรมม่าพื้นฐาน และสามารถไต่ระดับขึ้นไปได้ตามศักยภาพของสมองที่ถูกพัฒนาให้เต็มประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand จะสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ถ่องแท้ ประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น และเน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาได้อย่างเต็มที่ คอร์สภาษาอังกฤษดำเนินการโดยครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์การสอนโดยตรง

Speak Up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ผสมผสานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมอง Brain Enhancement หลักสูตรนี้ภายใต้ BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มี Center ถึง 90 แห่งในอเมริกาและอีก 38 แห่งทั่วโลกซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองจากประเทศสหรัฐอเมริกา USA ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย

สถาบันสอนอังกฤษระดับนานาชาติ มาตรฐาน European Standard

เป็นการนำเอาแนวคิดของการผสมผสาน เชื่อมต่อ และขับเคลื่อนปัจจัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มนุษย์ การบริหารจัดการ และการวัดผลซึ่งนำมาสู่การพัฒนาบทเรียนและวิธีการเรียนที่สามารถสอดคล้องกับความต้องการ และเป้าหมายที่ต้องการในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป

0

ทำการสอนมากว่า 21 ปี

0

จำนวนสาขา

0

ประเทศ

0

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

มาตรฐานวิธีการเรียนของ Speak Up Thailand

ชั้นเรียนกับครูเจ้าของภาษา

เป็นชั้นเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนของ Speak Up Thailand ใช้เวลา 60 นาที และนักเรียนของเราสามารถเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการฝึกภาษาอังกฤษในทุกด้าน

การสนทนา

ไวยากรณ์

การเขียนและการอ่าน

3 องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ระดับพื้นฐานเดียวกัน

ในระดับชั้นเรียนของคุณมีขั้นตอนการเรียนรู้เดียวกัน

การสนับสนุนที่เต็มที่

ครูเจ้าของภาษาจะคอยดูแลความคืบหน้า และพร้อมสนับสนุนคุณในทุกเป้าหมายให้คุณก้าวออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

Speak Up Thailand พร้อมพัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาซึ่งนักเรียนจะได้เริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษ และแน่นอนว่าคุณจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณลืมประสบการณ์การเรียนในแบบเดิมๆ

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

เราจะแนะนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคุณ

นัดหมาย วัดระดับภาษา ฟรี

ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของคุณ

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม ฟรี

แผนการเรียนส่วนตัวที่เหมาะสมกับคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ทำไมต้อง.... Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 21 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง

คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง

อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผสมผสานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมอง Brain Enhancement ให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ผ่านกระบวนการประมวลผลของสมอง และจดจำได้นานขึ้นทั้งยังได้พัฒนากระบวนการความคิดทั้ง 7 ด้าน

ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม

ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ

มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้

บรรยากาศการเรียนรู้

กลุ่มขนาดเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน ช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้

ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI

Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับรองทุกคอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

เรียนกับเจ้าของภาษา

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด Speak Up Thailand คัดสรร Native Speaker ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญด้านการสอนภาษาอังกฤษทั้งยัง มากด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณวุฒิมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ผ่านการเรียนด้วยตำราเรียนสุดเข้มข้น 20 บท

Multimedia

มีระบบ software ที่ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของและผู้เรียนสามารถเลือกจองเวลาเรียนได้อย่างสะดวกสบาย รวมไปถึงมีการทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกให้คุณ

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก

ชั้นเรียนของเรามีจำนวนผู้เรียนคลาสละไม่เกิน 4 ท่านเพื่อให้คุณมีสมาธิในการเรียนและยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ หรือ discussion กันได้ตามใจชอบ

คลาสตามความสนใจ

ชั้นเรียนซึ่งคุณมีโอกาสฝึกฝนในการฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งยังช่วยให้พูดได้คล่องแคล่ว ทั้งไวยากรณ์ และ คำศัพท์ รวไมปถึงการเขียน คุณสามารถเลือกชั้นเรียนตามความสนใจและความต้องการของคุณ

แค่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป

ในปัจจุบันสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีจำนวนมากจึงได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี แน่นอนว่าประโยคเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี นี้เป็นประโยคยอดฮิตที่ถูกเสริ์ชบน Google จำนวนมากเพราะการจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษทีไหนดี ต้องอาศัยข้อมูลประกอบจำนวนมาก และวันนี้ Speak Up Thailand จะมาเล่าถึง 5 ข้อที่ใช้พิจารณาในเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

มาตรฐานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ทุกสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ Speak Up Thailand ที่นี่เราใช้มาตรฐาน European Standard Integrated Model ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งและมีส่วนช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก หากคุณต้องการบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว สงบเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ในบทเรียนได้ คุณควรเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษา

ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของครูเจ้าของภาษาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษาเป็นสิ่งที่วัดได้ว่า คุณจะได้รับความรู้ด้านแกรมม่ามากน้อยเพียงใด รวมไปถึงความสามารถในการควบคุมคลาสเรียนของครูเจ้าของภาษาอีกด้วย

ความสะดวกในการเดินทาง

การเดินทางเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ติด Airports Link หรือ BTS สถานีรถไฟฟ้านับได้ว่าเป็นความสะดวกสบายที่เอื้อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษสุดๆ

ระบบการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ

ระบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนการสอนมีหลากหลายเช่น การเรียนแบบผสมผสานทั้งดิจิทัล และเรียนผ่านครูเจ้าของภาษา หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ รวมไปถึงระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อวิดีโอ

Tel : 02-109-9991

ทดลองเรียนฟรี 1 class ได้แล้ววันนี้ Speak Up Thailand

BTS สถานีพญาไท | อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11

Our Gallery

เสียงตอบรับ จากนักเรียนของเรา