Speak Up

Speak Up คือการรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะทำให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นเร็วขึ้นและง่ายขึ้นเนื่องจากชั้นเรียนที่ดำเนินการนั้นรวมประเด็นสำคัญเข้าไว้ด้วยกัน: แนวทางส่วนบุคคลและการใช้โซลูชันการศึกษาล่าสุด

คุณต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วหรือไม่?

กับเราคุณจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเร็วเป็นสองเท่า

คุณสามารถปรับตารางเรียนที่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของคุณ

คุณไม่อยากพลาดบทเรียนใช่หรือไม่?

หากคุณพบว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนที่จองไว้ให้ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน

คุณจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันอื่นได้

คุณต้องการเลือกเฉพาะกิจกรรมที่คุณสนใจหรือไม่?

คุณสามารถเลือกประเภทและหัวข้อของชั้นเรียนได้ตามความต้องการของคุณ:

การสนทนา

ไวยากรณ์

คำศัพท์

การเขียน

ชั้นเรียนธุรกิจและงานอดิเรก

คุณต้องการพูดภาษาอังกฤษอย่างอิสระหรือไม่?

ชั้นเรียนมัลติมีเดียและการสนทนาเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการทำลายกำแพงภาษาและเริ่มพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ

เป้าหมายของคุณคือการได้รับใบรับรองภาษาหรือไม่?

หลังจากจบแต่ละระดับคุณจะได้รับใบรับรองยืนยันความรู้ภาษาอังกฤษของคุณ นอกจากนี้เรายังจะจัดเตรียมสำหรับ  FCE และ CAE สอบ

คุณไม่มีเวลาเรียนเหรอ? มีความรับผิดชอบมากไหม?

โรงเรียน Speak Up ยังเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่มีอาชีพหรือทำงานเป็นส่วนตัวและการเลือกชั้นเรียนฟรีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจเรียน กับเราคุณสามารถเลือกชั้นเรียนในเวลาที่เหมาะสมกับคุณที่สุดทั้งในโรงเรียนที่อยู่นิ่งและเสมือน หากปรากฎว่าคุณมีแผนอื่นและไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ก็ไม่มีอะไรสูญหายคุณสามารถนำแผนเหล่านี้ไปใช้ในวันอื่นที่คุณเลือกได้

 เวิร์คช็อปภาษา

นี่คือชั้นเรียนกับครูซึ่งคุณมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาที่เลือกในทางปฏิบัติได้แก่

ความคล่องแคล่วในการพูดไวยากรณ์คำศัพท์ความเข้าใจและการเขียนคุณสามารถเลือกชั้นเรียนตามความสนใจและความต้องการทางภาษาของคุณ

 Conversation         Skill               Grammar

การประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะ

ที่นี่คุณจะพัฒนาความสามารถในการทำความเข้าใจข้อความที่เขียนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ และฝึกทักษะการเขียนของคุณ แบบฝึกหัดภาคปฏิบัติในบทเรียนนี้จะช่วยคุณทำลายกำแพงภาษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนา

การพูดคุยกับครูและผู้เรียนคนอื่น ๆ จะทำให้คุณสามารถฝึกการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการไวยากรณ์

แต่ละบทเรียนเป็นหัวข้อไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน ครูแปลและฝึกโครงสร้างที่เลือกร่วมกับผู้ชม แบบฝึกหัดสะท้อนให้เห็นถึงการนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ตอบโจทย์ทุกระดับความต้องการด้านภาษาอังกฤษ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปิดทำการสอนการเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 21 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก และมีนักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน

สำหรับมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ ของ Speak Up Thailand นั้นอยู่ภายใต้แนวคิดของการผสมผสานมาตรฐาน European Standard Integrated Model ซึ่งเป็นการนำเอาแนวความคิดของการผสมผสาน เชื่อมต่อ และขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี, มนุษย์, การบริหารจัดการ และการวัดผลซึ่งนำมาสู่การพัฒนาบทเรียนในคอร์สเรียนภาษาและมีวิธีการเรียนที่ช่วยให้คุณสามารถเก่งอังกฤษขึ้น และคอร์สอังกฤษ นี้สามารถช่วยพัฒนานักเรียนให้ถึงเป้าหมายและประสบผลสำเร็จในการเรียนภาษาได้

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป เช่น สำหรับบุคคคลวัยทำงาน Speak Up Thailand มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผู้ใหญ่ โดยการเรียนภาษาอังกฤษแบบผู้ใหญ่ จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร ธุรกิจ โดยเฉพาะ และในคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ นี้จะช่วยให้คุณได้เรียนในหัวข้อที่เหมาะกับคุณ เช่น การเขียนอีเมล์, การจำลองสถานการณ์การสมัครงาน, การเขียนเรซูเม่ และการติดต่อสื่อสารกับองค์กรชั้นนำ

สำหรับนักเรียนที่ Speak Up Thailand จะมี  คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งในคอร์สเรียน ภาษา อังกฤษนี้นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง ผ่านหนังสือประกอบการสอนที่เป็นสากลและใช้กันทั่วโลกซึ่งประกอบด้วย บทเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดตั้งแต่ระดับภาษาอังกฤษพื้นฐานจนถึงระดับแกรมม่าระดับขั้นสูง และการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 กิจกรรมของสโมสร

เหล่านี้เป็นชั้นเรียนเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมในระหว่างที่คุณพัฒนาความสามารถในการพูดในหัวข้อที่คุณสนใจเป็นหลักเช่นการเดินทางธุรกิจวัฒนธรรม ฯลฯ

ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านภาษาและความสนใจของนักเรียนแต่ละ

โรงเรียนของ Speak Up มีชมรมต่างๆเช่น:

กลุ่มคลาส

คลาสเหล่านี้เป็นชั้นเรียนแบบไดนามิกที่มีครูเป็นกลุ่มย่อย ดำเนินการในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นมิตรกับผู้ฟัง

การสนับสนุนโดยตรง

ครูสอนพิเศษสนับสนุนผู้ฟังเป็นรายบุคคลหากมีข้อสงสัยเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเรียนรู้ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนช่วยในการวางแผนและเลือกบทเรียนสำหรับอนาคตเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรมที่ตั้งใจไว้

กราฟิกที่ยืดหยุ่น

คุณสามารถนัดวันปรึกษาโดยตรงกับครูสอนพิเศษหรือที่แผนกต้อนรับของโรงเรียน ในการจัดเรียงให้ระบุหัวข้อที่ยากสำหรับคุณในการใช้หลักสูตร Speak Up

ใครเหมาะสม กับ คอร์สเรียนอังกฤษ ของSpeak Up Thailand

สำหรับบุคคลวัยทำงานที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทาง ธุรกิจ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ และต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

สำหรับบุคคลที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับภาษาอังกฤษ พื้นฐานจนถึงระดับสูง

ทำไมต้องสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 21 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง

คอร์สเรียนและคลาสเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีความแตกต่าง

อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning Method ที่ผสมผสานการเรียนเพื่อพัฒนาทุกทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน

ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม

ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนอังกฤษพื้นฐานจนถึงระดับสูง

มิติใหม่ของการศึกษาแบบ Flexible Time & Place

คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้

บรรยากาศการเรียนรู้

กลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 4-5 คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้

ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI แพลตฟอร์มอัจฉริยะ

Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่าน ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับรองทุกคอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณลืมประสบการณ์การเรียนในแบบเดิมๆ

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

เราจะแนะนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคุณ

นัดหมาย วัดระดับภาษา ฟรี

มีแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ และมีระบบ Ai ช่วยวิเคราะห์

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม ฟรี

รับแผนการเรียนที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้วสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

Speak Up Thailand เปิดให้วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี

การ วัดระดับภาษาอังกฤษ ด้วยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นี้จะช่วยให้นักเรียนได้ทราบถึงระดับศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของตนเองว่าอยู่ในระดับเท่าไหร่เมื่อเทียบคะแนนกับ TOEFL และ IELTS หรือ Toeic เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้