หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 10 คลาส

โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่คัดพิเศษมา เพื่อคุณ  

เปลี่ยนคุณให้เก่งขึ้นด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ สอนโดยครูเจ้าของภาษา 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 10 คลาส 

ราคา 6,999 บาท 

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งจะเริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานของการสนทนาภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูง โดยหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษของเราจะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร สร้างความมั่นใจในการพูดและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและพูดคุยในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อย่าง “การสนทนาในการทำงาน เช่น การนำเสนอในที่ประชุม การถกเถียงอภิปรายและอื่น ๆ ที่พบเจอได้บ่อย โดยแต่ละคลาสจะมีการสอนแบบเจาะลึก ตรงประเด็นและได้ลองฝึกพูดจริงกับอาจารย์ต่างชาติโดยตรงทุกครั้ง 

รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสื่อสาร

Live Class (คลาสเรียนสด) ครั้งละ 60 นาที จำนวน 10 ครั้ง ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษราคา 699 บาท/ชั่วโมง 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับการพูดที่กระชับ เหมาะสมกับสถานการณ์ ถูกหลักไวยากรณ์ ฝึกจริงกับอาจารย์เจ้าของภาษา 
 • ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานของตนเอง จนสามารถพัฒนาทักษะการพูดให้ดียิ่งขึ้น 
 • ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ผ่านคอร์สภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ได้เร็ว กระชับจบครบภายใน 10 คลาส 
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สำเนียง การออกเสียง การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมในการพูดภาษาอังกฤษที่ทำงานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาในคลาสเรียน 
 • ผู้เรียนจะสามารถเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลของตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับในคลาสเรียนภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับการทำงานในแต่ละครั้ง 
 • ผู้เรียนจะได้รับการสอนพูดคุย สนทนากับอาจารย์เจ้าของภาษา ผ่านการใช้จริง ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษราคา 6,999 บาทเท่านั้น 

โปรโมชั่นคอร์สเรียนที่ดีที่สุดคัดสรรเพื่อคุณ

คอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียนโดยเฉพาะ

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น

เพื่อการสื่อสาร 5 คลาส
ด้วยราคา 3,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษสื่อสาร ราคาถูก เพียง 3,999 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็เรียนได้
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อสำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง
 • เหมาะกับผู้อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด จบคอร์สภายใน 5 คลาส

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น

เพื่อการสื่อสาร 10 คลาส
ด้วยราคา 6,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษสื่อสาร ราคาถูก เพียง 6,999 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการสนทนาในที่ทำงาน
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็เรียนได้
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อสำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง
 • เหมาะกับผู้อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดพร้อมฝึกจริงกับอาจารย์ต่างชาติ จบคอร์สภายใน 10 คลาส

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 60 คลาส 3 เดือน
ด้วยราคา 15,200 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า เพียง 15,200 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่สอนครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมพัฒนาจุดด้อยให้กลายเป็นจุดแข็งด้วยระบบ AI อัจฉริยะ
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็เรียนได้
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
 • เหมาะกับผู้เรียนที่อยากพัฒนาทุกทักษะอย่างก้าวกระโดด

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

เหมาะกับกลุ่มบริษัทตั้งแต่ 5 – 9 ท่าน 60 คลาส
ด้วยราคา 9,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า จำนวน 5 – 9 ท่าน เพียง 9,999 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ การนำเสน
 • งานในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานอย่างมือโปร
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้อง
 • เหมาะกับบริษัทฯต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

เหมาะกับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป 60 คลาส
ด้วยราคา 8,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า จำนวน 10 ท่านขึ้นไป เพียง 8,999 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ การนำเสน
 • งานในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานอย่างมือโปร
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้อง
 • เหมาะกับบริษัทฯต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

นัดจองการทำแบบทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ เพื่อวัดศักยภาพทางภาษาของคุณ
ผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก Artificial Intelligence (AI) จาก Speak Up Thailand ได้แล้ว วันนี้!
เพื่อให้คุณได้พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด