หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกทักษะ 

โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่คัดพิเศษมา “เพื่อคุณ”
เปลี่ยนคุณให้เก่งขึ้นด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ สอนโดยครูเจ้าของภาษา

ราคา 16,200 บาท

รายละเอียดคอร์ส 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับ 3 เดือน ที่ออกแบบเพื่อให้คุณได้พัฒนาทุกทักษะจนทำให้ระดับภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง โดยหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษของเราจะช่วยเสริมสร้างทักษะรอบด้านในภาษาอังกฤษ ทั้งการเขียนอีเมลหรือรายงาน การสื่อสารในที่ทำงานหรือการพรีเซนงานในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับ Advance  โดยทุกคลาสเรียนของเราจะมีการสอนแบบเจาะลึกทุกเนื้อหา พร้อมฝึกพูดจริงกับอาจารย์ต่างชาติที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน

รูปแบบการเรียน (จำนวน 60 คลาส) 

คลาสเรียนสดกับอาจารย์เจ้าของภาษา

สอนตั้งแต่พื้นฐานจนทำให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

– จำนวน 20 คลาส
– คลาสละ 1 ชั่วโมง

คลาสมัลติมีเดีย

ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการทำแบบฝึก Multimedia ที่มี ระบบ AI คอยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการทบทวน พร้อมวิเคราะและพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างตรงจุด

– จำนวน 20 คลาส
คลาสละ 1 ชั่วโมง

คลาสหนังสือ

ฝึกฝนพร้อมเรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามระดับภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน

– จำนวน 20 คลาส
– คลาสละ 1 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 

 • คลาสเรียนสดที่สามารถฝึกพูดได้จริงกับอาจารย์เจ้าของภาษา ในแต่ละคลาสจะฝึกการสนทนาที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ถูกหลักไวยากรณ์ จนมีความกล้าที่จะสื่อสาร
 • ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานของตนเอง จนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
 • ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ผ่านคอร์สภาษาอังกฤษที่สามารถจัดเวลาเรียนเองได้ อย่างตรงใจ ใน 1 วัน ผู้เรียนสามารถเรียนได้มากกว่า 1 คลาส
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ครบทุกทักษะ ที่จำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นสำเนียง การออกเสียง การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมในการพูดภาษาอังกฤษที่ การเขียนรายงานในที่ประชุมและการเขียนอีเมลต่างๆ
 • ผู้เรียนจะสามารถเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลของตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับในคลาสเรียนภาษาอังกฤษสื่อสารกับอาจารย์เจ้าของภาษา
 • ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทำแบบฝึกในระบบมัลติมีเดีย ที่มี AI คอยเป็นผู้ช่วยส่วนตัว ทำให้รู้ทุกจุดที่ต้องพัฒนา พร้อมปรับให้กลายเป็นจุดแข็ง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนผ่านหนังสือที่ทางสถาบันฯ ได้รวบรวมไว้ให้ ทำให้ไม่พลาดทุกการเรียนรู้ที่จำเป็น
 • ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาครบทุกทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษราคา คุ้มค่า ในราคา 16,200 บาทเท่านั้น

โปรโมชั่นคอร์สเรียนที่ดีที่สุดคัดสรรเพื่อคุณ

คอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียนโดยเฉพาะ 

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

เหมาะกับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป 60 คลาส
ด้วยราคา 9,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า จำนวน 10 ท่านขึ้นไป เพียง 9,999 บาท 
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน  
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานอย่างมือโปร 
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้อง 
 • เหมาะกับบริษัทฯต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน 

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด 

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

เหมาะกับกลุ่มบริษัทตั้งแต่ 5 – 9 ท่าน 60 คลาส
ด้วยราคา 15,000 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า จำนวน 5 – 9 ท่าน เพียง 15,000 บาท 
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน  
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ การนำเสนองานในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานอย่างมือโปร 
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้อง 
 • เหมาะกับบริษัทฯต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน 

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด 

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 60 คลาส
ด้วยราคา 16,200 บาท
 • รียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า เพียง 16,200 บาท 
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่สอนครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมพัฒนาจุดด้อยให้กลายเป็นจุดแข็งด้วยระบบ AI อัจฉริยะ 
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็เรียนได้ 
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
 • เหมาะกับผู้เรียนที่อยากพัฒนาทุกทักษะอย่างก้าวกระโดด 

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด 

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

นัดจองการทำแบบทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ เพื่อวัดศักยภาพทางภาษาของคุณ
ผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก Artificial Intelligence (AI) จาก Speak Up Thailand ได้แล้ว วันนี้!
เพื่อให้คุณได้พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด

แค่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป

ในปัจจุบันสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีจำนวนมากจึงได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี แน่นอนว่าประโยคเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี นี้เป็นประโยคยอดฮิตที่ถูกเสริ์ชบน Google จำนวนมากเพราะการจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษทีไหนดี ต้องอาศัยข้อมูลประกอบจำนวนมาก และวันนี้ Speak Up Thailand จะมาเล่าถึง 5 ข้อที่ใช้พิจารณาในเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

มาตรฐานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ทุกสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ Speak Up Thailand ที่นี่เราใช้มาตรฐาน European Standard Integrated Model ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งและมีส่วนช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก หากคุณต้องการบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว สงบเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ในบทเรียนได้ คุณควรเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษา

ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของครูเจ้าของภาษาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษาเป็นสิ่งที่วัดได้ว่า คุณจะได้รับความรู้ด้านแกรมม่ามากน้อยเพียงใด รวมไปถึงความสามารถในการควบคุมคลาสเรียนของครูเจ้าของภาษาอีกด้วย

ความสะดวกในการเดินทาง

การเดินทางเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ติด Airports Link หรือ BTS สถานีรถไฟฟ้านับได้ว่าเป็นความสะดวกสบายที่เอื้อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษสุดๆ

ระบบการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ

ระบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนการสอนมีหลากหลายเช่น การเรียนแบบผสมผสานทั้งดิจิทัล และเรียนผ่านครูเจ้าของภาษา หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ รวมไปถึงระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อวิดีโอ

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ