ซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up AI แถมฟรีคอร์สเรียนการตลาด IDM Council

โปรโมชั่น ซื้อ 2 แถม 1

ซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up AI 2 คอร์ส ฟรีเรียนการตลาด IDM Council

สมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up AI ราคา 18,000 บาท
จำนวน 2 คอร์สขึ้นไป
รับสิทธิ์พิเศษในการเรียนคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ฟรี
จากสถาบัน IDM Council มูลค่า 35,000 บาท

รายละเอียดคอร์ส Speak Up AI

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเป็นการเรียนสดจากอาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งมีการวัดระดับความเข้าใจด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ที่คอยตรวจจับความเข้าใจในการเรียน และประมวลผลออกมาเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนเฉพาะบุคคล เน้นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะใหม่ๆให้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนการสอน

Live Class (คลาสเรียนสด) ที่สอนโดย Native Speaker จำนวน 20 ครั้งๆ ละ 60 นาที
Multimedia AI Class เป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ที่จะเน้นพัฒนาทักษะในด้านของ การฟัง การอ่าน และเขียน ที่จะมี AI คอยตรวจวัดระดับความเข้าใจหลังการเรียนทุกครั้ง เพื่อนำผลมาประมวลในการออกแบบคอร์สเรียน เน้นการพัฒนาในจุดด้อย ลดรยะเวลาการเรียนในเรื่องที่รู้อยู่แล้ว
Book จะเป็นหนังสือการเรียนภาษาอังกฤษที่ทาง Speak Up Thailand ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเรียนควบคู่กับทางหลักสูตร โดยที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดจากระบบ Student Zone ใช้ทบทวนหลังจากที่เรียน Live Class

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในการเรียนคอร์สการตลาดออนไลน์

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่สนใจได้ถึง 5 หัวข้อจากบทเรียนทั้งหมด ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ
• Introduction to Digital Marketing
• Social Media Marketing
• SEO
• Content Marketing
• Email Marketing
• Website Optimization
• Paid Search
• Display & Video Advertising
• Analytics
• Digital Marketing Strategy

โปรโมชั่นคอร์สเรียนที่ดีที่สุดคัดสรรเพื่อคุณ

คอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียนโดยเฉพาะ

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น

เพื่อการสื่อสาร 5 คลาส
ด้วยราคา 4,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษสื่อสาร ราคาถูก เพียง 4,999 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็เรียนได้
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อสำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง
 • เหมาะกับผู้อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด จบคอร์สภายใน 5 คลาส

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น

เพื่อการสื่อสาร 10 คลาส
ด้วยราคา 7,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษสื่อสาร ราคาถูก เพียง 7,999 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการสนทนาในที่ทำงาน
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็เรียนได้
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อสำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง
 • เหมาะกับผู้อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดพร้อมฝึกจริงกับอาจารย์ต่างชาติ จบคอร์สภายใน 10 คลาส

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

ฟัง พูด อ่าน เขียน 20 คลาส
ด้วยราคา 18,000 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า เพียง 18,000 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่สอนครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมพัฒนาจุดด้อยให้กลายเป็นจุดแข็งด้วยระบบ AI อัจฉริยะ
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละผู้เรียน ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็เรียนได้
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
 • เหมาะกับผู้เรียนที่อยากพัฒนาทุกทักษะอย่างก้าวกระโดด

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

เหมาะกับกลุ่มบริษัทตั้งแต่ 5 – 9 ท่าน 60 คลาส
ด้วยราคา 9,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า จำนวน 5 – 9 ท่าน เพียง 9,999 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ การนำเสน
 • งานในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานอย่างมือโปร
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้อง
 • เหมาะกับบริษัทฯต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

Image

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

เหมาะกับกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป 60 คลาส
ด้วยราคา 8,999 บาท
 • เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ราคาคุ้มค่า จำนวน 10 ท่านขึ้นไป เพียง 8,999 บาท
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เช่น การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ การนำเสน
 • งานในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงานอย่างมือโปร
 • เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วยการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา Native Speaker เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและถูกต้อง
 • เหมาะกับบริษัทฯต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน

*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด

ทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

นัดจองการทำแบบทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ เพื่อวัดศักยภาพทางภาษาของคุณ
ผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก Artificial Intelligence (AI) จาก Speak Up Thailand ได้แล้ว วันนี้!
เพื่อให้คุณได้พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด

แค่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป

ในปัจจุบันสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีจำนวนมากจึงได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี แน่นอนว่าประโยคเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี นี้เป็นประโยคยอดฮิตที่ถูกเสริ์ชบน Google จำนวนมากเพราะการจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษทีไหนดี ต้องอาศัยข้อมูลประกอบจำนวนมาก และวันนี้ Speak Up Thailand จะมาเล่าถึง 5 ข้อที่ใช้พิจารณาในเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

มาตรฐานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ทุกสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ Speak Up Thailand ที่นี่เราใช้มาตรฐาน European Standard Integrated Model ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งและมีส่วนช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก หากคุณต้องการบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว สงบเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ในบทเรียนได้ คุณควรเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษา

ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของครูเจ้าของภาษาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษาเป็นสิ่งที่วัดได้ว่า คุณจะได้รับความรู้ด้านแกรมม่ามากน้อยเพียงใด รวมไปถึงความสามารถในการควบคุมคลาสเรียนของครูเจ้าของภาษาอีกด้วย

ความสะดวกในการเดินทาง

การเดินทางเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ติด Airports Link หรือ BTS สถานีรถไฟฟ้านับได้ว่าเป็นความสะดวกสบายที่เอื้อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษสุดๆ

ระบบการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ

ระบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนการสอนมีหลากหลายเช่น การเรียนแบบผสมผสานทั้งดิจิทัล และเรียนผ่านครูเจ้าของภาษา หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ รวมไปถึงระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อวิดีโอ

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ