ภาษาอังกฤษระดับ A1

เก่งภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาสำเนียงชัดเหมาะสำหรับคนอยากเก่งภาษาอังกฤษ

ระดับภาษาอังกฤษ A1

ระดับภาษาอังกฤษ A1 สำหรับบุคคลที่อยากเก่งภาษาอังกฤษแต่เรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษ ซึ่งในระดับนี้นักเรียนจะสามารถเข้าใจและสามารถสื่อความหมายที่ต้องการจะแสดงออกผ่านการพูดภาษาอังกฤษได้ และนักเรียนสามารถอธิบายเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน รวมถึงแนะนําตัวเองกับผู้อื่นได้

เก่งภาษาอังกฤษ ระดับ Starter

สำหรับบุคคลที่อยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ยัง ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพียงพอ ในระดับนี้ นักเรียนสามารถแนะนําตนเองและผู้อื่นได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียนสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับตนเองและสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานของคุณให้กับผู้อื่นด้วยประโยคง่าย ๆ โดยสามารถใช้คําศัพท์อังกฤษพื้นฐานในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้

เก่งภาษาอังกฤษ ระดับ Beginner 1

สำหรับบุคคลที่อยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ยัง ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพียงพอ นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษเรื่องกิจกรรมโปรด และสามารถถามคําถามได้ คุณสามารถอธิบายถึงบ้านและชีวิตในครอบครัว และสามารถเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญในชีวิตประจําวันของคุณได้อย่างเต็มที่ และสามารถเริ่มบทสนทนาง่าย ๆ เกี่ยวกับการทําอาหาร ซื้อของหรือชวนเพื่อนไปงานวันเกิดได้

เก่งภาษาอังกฤษ ระดับ Beginner 2

สำหรับบุคคลที่อยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ยัง ไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพียงพอ นักเรียนสามารถพูดคุยหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยระดับนี้จะทําให้นักเรียนสามารถอธิบายทักษะและความสามารถ รวมถึงความสามารถในการพูดเกี่ยวกับยุคสมัยปัจจุบันหรืออดีตได้

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน 

การฟัง

นักเรียนสามารถฟังบทสนทนาที่ไม่เร็วมากได้ และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษหรือแกรมม่าภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สภาพอากาศ การเชิญชวนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ

การอ่าน

นักเรียนสามารถเข้าใจคำศัพท์ในชีวิตประจำวันได้ และเข้าใจแกรมม่าเบื้องต้น รวมถึงอ่านประโยคสั้นๆไม่ซับซ้อนได้ เช่นแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องกรอกข้อมูล ผ่านการเรียนแกรมม่า

การสนทนา

นักเรียนสามารถพูด และสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ ผ่านการโต้ตอบกับบุคคลที่พูดภาษาอังกฤษไม่เร็วมากได้ และยังสามารถใช้คำศัพท์ หรือและประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษได้

Speak Up Thailand เปิดให้วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี สำหรับบุคคลที่อยากเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนลงทะเบียนสมัครเรียนภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งในการทดสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ ของเราจะทำการทดสอบผ่าน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อ วัดระดับความรู้ จะช่วยให้นักเรียนได้ทราบถึงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และ ระดับภาษาอังกฤษ ของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน หากนักเรียนทดลองวัดระดับภาษาอังกฤษ จะสามารถเทียบคะแนนพื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักเรียน กับ ตารางTOEFL และ IELTS  TOEIC เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

 

วิธีการเรียน

1. บทเรียนในหนังสือ

หนังสือของ Speak Up Thailand ผ่านมาตราฐาน European Standard Integrated Model มาพร้อมบทเรียน 20 บทเรียนที่อัดแน่นเนื้อหาทั้งหลักแกรมม่าภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงครบถ้วน สมบูรณ์ ครบทุกกระบวนการ

2. เรียนกับครูเจ้าของภาษา

Speak up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษเน้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ และชำนาญประสบการณ์การสอนสอนแกรมม่าง่ายๆ Speak Up Thailand คัดเลือกครูเจ้าของภาษาที่ดีที่สุดและให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดเช่นกัน โดยครูที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลไป

3. เรียนผ่านระบบออนไลน์

บทเรียนมัลติมีเดีย Speak up Thailand มีระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มทันสมัย ซึ่งคลาสเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับบุคคลวัยทำงานที่ไม่มีเวลาในการเรียน

ทำไมต้องสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 21 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง

คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง

อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning Method ที่ผสมผสานการเรียนเพื่อพัฒนาทุกทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน

ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม

ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ

มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้

บรรยากาศการเรียนรู้

กลุ่มขนาดเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้

ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI

Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับรองทุกคอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณลืมประสบการณ์การเรียนในแบบเดิมๆ

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

เราจะแนะนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคุณ

นัดหมาย วัดระดับภาษา ฟรี

มีแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ และมีระบบ Ai ช่วยวิเคราะห์

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม ฟรี

รับแผนการเรียนที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้วสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

LATEST NEWS
ข่าวสารและบทความอื่นๆ 

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการลางาน
เหตุผลที่ใช้ลางานเป็นภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง จะลางานภาษาอังกฤษยังไง แล้วจะพูดภาษาอังกฤษเพื่อฝากฝังงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร Speak Up มีคำตอบ...
อ่านต่อ