ภาษาอังกฤษระดับ B1

ฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเสริมความั่นใจในอาชีพ

คอร์สภาษาอังกฤษระดับ B1

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับ B1 โดยในคอร์สภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้เรียนพูดอังกฤษรวมไปถึงฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา นักเรียนจะได้รับการสอนสนทนาภาษาอังกฤษและสอนสะกดภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา ทั้งนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลายได้ เช่น การงาน การเรียน กิจกรรมยามว่างของนักเรียน และสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างการเดินทางนักเรียนสามารถพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณคุ้นเคยและชอบได้อย่างไม่ติดขัดรวมถึงสามารถอธิบายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความมุ่งมั่น และอธิบายความเห็นและการวางแผนได้

คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ Pre-Intermediate

คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ Pre-Intermediate 1

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้เรียนการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นักเรียนสามารถอธิบายความรู้สึก อารมณ์ และทัศนคติในรูปแบบนามธรรม พูดคุยเกี่ยวกับความทรงจําวัยเด็กเป็นประโยคภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวรรณกรรม การแสดงละคร การเดินทาง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงฝึกพูดภาษาอังกฤษเรื่องกลไกการทำงานของอุปกรณ์ได้ และสามารถแสดงข้อสันนิษฐานเป็นภาษาอังกฤษได้และได้หัดพูดอังกฤษซึ่งไม่ได้เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น แต่เป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษระดับที่สูงกว่าเดิม

คอร์สเรียนอังกฤษระดับ Pre-Intermediate 2

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนี้นักเรียนจะได้เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นครูเจ้าของภาษานักเรียนสามารถพูดคุยและเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและโฆษณาต่างๆได้สามารถแสดงข้อสันนิษฐานและให้คําแนะนําเป็นภาษาอังกฤษได้ นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการค้นพบงานวิจัย และรางวัลความสําเร็จที่ตนเองเคยได้รับ โดยจะได้สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของโลก รัฐบาล การเมือง และการเงินในบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการได้ และได้หัดพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น แต่เป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นไป

ระบบ AI ในการเรียนภาษาอังกฤษ คืออะไร??

Speak Up Thailand จะเน้นเป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับเทคโนโลยี AI ที่มีความอัจฉริยะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการติดตามและวัดผลทางความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษ หลังจากที่ผู้เรียนนั้นเรียนจบในแต่ละคลาส ระบบ AI จะมีการประมวลผลความเข้าใจออกมาเพื่อที่อาจารย์ผู้สอนได้ทราบถึงสิ่งที่เราจะต้องเน้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป

ประโยชน์จาก การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ AI

• พัฒนาทักษะการเรียนภาษาได้ตรงจุด
• เน้นเสริมสร้างทักษะใหม่ในการเรียน
• ประมวลผลด้วยความแม่นยำ
• ลดระยะเวลาเรียนในเรื่องที่รู้อยู่แล้ว

คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ Intermediate

คอร์สเรียนภาษา ระดับ Intermediate 1

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนี้นักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นักเรียนสามารถที่จะเริ่มบทสนทนา และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตผสมผสานได้ รวมถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งยังได้ฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถอ่านและเข้าใจประกาศรวมถึงแปลความหมายที่สื่อถึงความเศร้าโศกหรือความเสียดายได้

คอร์สอังกฤษระดับ Intermediate 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับนี้ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องบทละครทีวีหรือภาพยนตร์และยังสามารถอธิบายปัญหาทางสุขภาพ นักเรียนสามารถบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการศึกษาหรือการเล่นกีฬา รวมถึงการสนทนาเกี่ยวกับการสมัครงานและการเข้าสังคม

ทำไมต้องเรียนที่ Speak up Thailand

เนื่องจาก Speak up Thailand นั้นมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนานถึง จึงทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

หลักสูตรการเรียนภาษาที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร Speak Up AI

แนะนําคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย

Speak up Thailand มีคอร์สสำหรับติวอังกฤษออนไลน์ หรือ เรียน grammar online โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มทันสมัย ซึ่งคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูเจ้าของภาษาเหมาะสำหรับบุคคลวัยทำงานที่อยากเรียนภาษาแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เน้นพูด หรือกำลังหาว่าจะเรียนพูดภาษาอังกฤษที่ไหน ดีและไม่มีเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ต้องการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเสริมมั่นใจในการเรียน ซึ่งหลักสูตรออนไลน์นี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ การเขียนอีเมล์เพื่อสมัครงาน การพรีเซ็นต์งานอย่างมั่นใจ และได้ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษออนไลน์

นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ยังมีเนื้อหาในส่วนสถานการณ์เช่น จำลองสถานการ์ณการสมัครงาน ผ่านคลาสเรียนพูดภาษาอังกฤษออนไลน์ และการเรียนออนไลน์ของ Speak up Thailand ยังได้ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคอร์สเรียนด้วย

วิธีการเรียน

1. บทเรียนในหนังสือ

หนังสือของ Speak Up Thailand ผ่านมาตราฐาน European Standard Integrated Model มาพร้อมบทเรียน 20 บทเรียนที่อัดแน่นเนื้อหาทั้งหลักแกรมม่าภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงครบถ้วน สมบูรณ์ ครบทุกกระบวนการ

2. เรียนกับครูเจ้าของภาษา

Speak up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษเน้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ และชำนาญประสบการณ์การสอนสอนแกรมม่าง่ายๆ Speak Up Thailand คัดเลือกครูเจ้าของภาษาที่ดีที่สุดและให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดเช่นกัน โดยครูที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลไป

3. เรียนผ่านระบบออนไลน์

บทเรียนมัลติมีเดีย
Speak up Thailand มีระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มทันสมัย ซึ่งคลาสเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับบุคคลวัยทำงานที่ไม่มีเวลาในการเรียน

listen-1

การฟัง

นักเรียนสามารถเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัย อารมณ์ต่างๆ และข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับครอบครัว
การทำงานเหตุการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำวัน

read

การอ่าน

นักเรียนสามารถเข้าใจ
ข้อความสั้นๆได้ และ
สามารถหาข้อมูลต่างๆ
ในบทความได้ เช่น โฆษณา
ข้อมูลการเดินทาง

speak

การสนทนา

นักเรียนสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ได้สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ความฝัน ความทรงจำวัยเด็ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ และปัญหาทางสุขภาพได้

write

การเขียน

นักเรียนสามารถเขียนจดหมาย
ด้วยภาษาแบบไม่เป็นทางการได้
จดบันทึกเป็นข้อความสั้นๆใน
ภาษาอังกฤษได้ โดยใช้หลัก
ไวยากรณ์พื้นฐาน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับราคาที่คุ้มค่า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand ตอบโจทย์ทุกความฝัน และทุกความต้องการของคุณ ยิ่งเรียนระยะยาวยิ่งราคาลดลง Speak Up Thailand เส้นทางสู่ความสำเร็จ

เรียนภาษาอังกฤษ

LIVE LECTURE COURSE
เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษา

60 Classes : 3 เดือน

  • คลาสเรียนกับครูเจ้าของภาษา 20 บทเรียน
  • บทเรียนมัลติมีเดีย 20 บทเรียน
  • บทเรียนจากหนังสือเรียน 20 บทเรียน

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน