ภาษาอังกฤษระดับกลาง

Speak Up Thailand มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับกลางที่เน้นฝึกภาษาอังกฤษผ่านการเรียนพูดอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้ฝึกภาษาผ่านคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยหลักโครงสร้างไวยากรณ์ไม่ซับซ้อนมากสนัก รวมถึงการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษาจะทำการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าทางภาษาแบบรวดเร็วจนถึงขั้นสูงได้ และช่วยให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ไม่ติดขัด ไม่ประหม่าต่อหน้าชาวต่างชาติ และมั่นใจเมื่อต้องเขียนหรือเรียบเรียงไวยากรณ์

ใครเหมาะสมที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรนี้

  •  สำหรับผู้ที่อยากเก่งอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐาน
  •  สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
  •  สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษที่อื่นมาแล้วไม่ได้ผล
  •  สำหรับผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ กลัวการพูดภาษาอังกฤษ แต่อยากจะพูดหรือสื่อสารได้
  •  สำหรับผู้ที่ต้องการใบ Certificate รับรองคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานก็ล้วนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกจัดเป็นภาษาสากลอีกด้วย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด เป็นภาษาระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต หลังการยึดอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19 ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาเด่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงได้ขยายไปทั่วโลก

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ

ภาษาอังกฤษ ระดับ B1

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับ PRE-INTERMEDIATE1

ในคอร์สฝึกภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้หัดเรียนภาษาอังกฤษและได้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาในหัวข้อความทรงจำตั้งแต่วัยเด็กเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ ทั้งนักเรียนยังจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษหัวข้อเกี่ยวกับวรรณคดี โรงละคร และการเดินทาง รวมถึงเทคโนโลยีได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนเขียนภาษาอังกฤษด้วยซึ่งมีทั้งการเรียนเขียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มทันสมัยและการสอนสด

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับ PRE-INTERMEDIATE2

ในคอร์สฝึกภาษาอังกฤษคอร์สนี้นักเรียนจะได้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษโดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น, ในสื่อการโฆษณา, การให้คำแนะนำและจะได้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนักเรียนสามารถอธิบายเหตุการ์ณที่เกิดความไม่พอใจในการรับบริการต่าง ๆ ได้ และนักเรียนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้านการเขียนในหัวข้อ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นพบการวิจัยและความสำเร็จในรูปประโยคที่เป็นอดีต
สำหรับการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษหลักสูตรระดับกลางนี้ นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับผู้คน สถานที่ และเหตุการณ์นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมือง หรือหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล รวมไปถึงการเมืองหรือการเงิน

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับ INTERMEDIATE 1

ในคอร์สฝึกภาษานี้ครูเจ้าของภาษาจะดำเนินการสอนสนทนาภาษาอังกฤษ รวมไปถึงสอนสะกดภาษาอังกฤษ ทั้งในคอร์สนี้นักเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และเรียนสนทนาภาษาอังกฤษหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรืออธิบายแนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถอ่านโฆษณาด้วยความเข้าใจและตีความความหมายได้

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับ INTERMEDIATE 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ และเรียนเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อของภาพยนตร์และโทรทัศน์ นักเรียนสามารถอธิบายปัญหาสุขภาพและปัญหา รวมถึงสามารถอธิบายเป็นประโยคภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกีฬา และหัวข้อเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ภาษาอังกฤษ ระดับ B2

คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ UPPER-INTERMEDIATE 1

ในคอร์ฝึกภาษานี้นักเรียนจะได้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมในภาษาอังกฤษได้ง่าย และนักเรียนสามารถอธิบายความรู้สึกอารมณ์ความหวัง แผนงาน สามารถอธิบายหรือเล่าประสบการณ์อย่างละเอียด นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างแม่นยำ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถพูดคุยเป็นประโยคภาษาอังกฤษกับคู่สนทนาได้

คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ UPPER-INTERMEDIATE 2

ในคอร์สเขียนภาษาอังกฤษนี้นักเรียนจะได้เรียนพูดภาษาอังกฤษและได้ฝึกอ่านเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและความสงสัยเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งยังสามารถแสดงอารมณ์ ความเห็นอกเห็นใจ และความประหลาดใจได้อีกด้วย

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน 

3 องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ระดับพื้นฐานเดียวกัน

ในระดับชั้นเรียนของคุณมีขั้นตอนการเรียนรู้เดียวกัน

การสนับสนุนที่เต็มที่

ครูเจ้าของภาษาจะคอยดูแลความคืบหน้า และพร้อมสนับสนุนคุณในทุกเป้าหมายให้คุณก้าวออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

Speak Up Thailand พร้อมพัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาซึ่งนักเรียนจะได้เริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษ และแน่นอนว่าคุณจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

มาตรฐานวิธีการเรียนของ Speak Up Thailand

เรียนกับครูเจ้าของภาษา

เป็นชั้นเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนของ Speak Up Thailand ใช้เวลา 60 นาที และนักเรียนของเราสามารถเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการฝึกภาษาอังกฤษในทุกด้าน

การสนทนา
ไวยากรณ์
การเขียนและการอ่าน

คุณสามารถเลือกชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่คุณสนใจได้

ใน Speak Up Thailand นักเรียนสามารถเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเรา หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพราะเรามีระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถจองและเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ นักเรียนจะสามารถกำหนดตารางเวลาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณเองได้นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อใด  และถ้าหากมีเหตุผลบางอย่างที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนที่จองไว้ได้ คุณสามารถเรียนในเวลาอื่นได้

ทำไมต้อง.... Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 18 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง

คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง

อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผสมผสานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมอง Brain Enhancement ให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ผ่านกระบวนการประมวลผลของสมอง และจดจำได้นานขึ้นทั้งยังได้พัฒนากระบวนการความคิดทั้ง 7 ด้าน

ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม

ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ

มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้

บรรยากาศการเรียนรู้

กลุ่มขนาดเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้

ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI

Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับรองทุกคอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณลืมประสบการณ์การเรียนในแบบเดิมๆ

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

เราจะแนะนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

นัดหมาย วัดระดับภาษา ฟรี

ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของคุณ

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม ฟรี

วางแผนการเรียนส่วนตัวที่เหมาะสมกับคุณ

ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร

แค่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป

ในปัจจุบันสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีจำนวนมากจึงได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี แน่นอนว่าประโยคเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี นี้เป็นประโยคยอดฮิตที่ถูกเสริ์ชบน Google จำนวนมากเพราะการจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษทีไหนดี ต้องอาศัยข้อมูลประกอบจำนวนมาก และวันนี้ Speak Up Thailand จะมาเล่าถึง 5 ข้อที่ใช้พิจารณาในเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

มาตรฐานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ทุกสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ Speak Up Thailand ที่นี่เราใช้มาตรฐาน European Standard Integrated Model ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งและมีส่วนช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก หากคุณต้องการบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว สงบเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ในบทเรียนได้ คุณควรเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษา

ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของครูเจ้าของภาษาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษาเป็นสิ่งที่วัดได้ว่า คุณจะได้รับความรู้ด้านแกรมม่ามากน้อยเพียงใด รวมไปถึงความสามารถในการควบคุมคลาสเรียนของครูเจ้าของภาษาอีกด้วย

ความสะดวกในการเดินทาง

การเดินทางเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ติด Airports Link หรือ BTS สถานีรถไฟฟ้านับได้ว่าเป็นความสะดวกสบายที่เอื้อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษสุดๆ

ระบบการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ

ระบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนการสอนมีหลากหลายเช่น การเรียนแบบผสมผสานทั้งดิจิทัล และเรียนผ่านครูเจ้าของภาษา หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ รวมไปถึงระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อวิดีโอ

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ