ภาษาอังกฤษระดับกลาง

Speak Up Thailand มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับกลางที่เน้นฝึกภาษาอังกฤษผ่านการเรียนพูดอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้ฝึกภาษาผ่านคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยหลักโครงสร้างไวยากรณ์ไม่ซับซ้อนมากสนัก รวมถึงการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษาจะทำการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าทางภาษาแบบรวดเร็วจนถึงขั้นสูงได้ และช่วยให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ไม่ติดขัด ไม่ประหม่าต่อหน้าชาวต่างชาติ และมั่นใจเมื่อต้องเขียนหรือเรียบเรียงไวยากรณ์

ใครเหมาะสมที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรนี้

 •  สำหรับผู้ที่อยากเก่งอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐาน
 •  สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 •  สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษที่อื่นมาแล้วไม่ได้ผล
 •  สำหรับผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ กลัวการพูดภาษาอังกฤษ แต่อยากจะพูดหรือสื่อสารได้
 •  สำหรับผู้ที่ต้องการใบ Certificate รับรองคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานก็ล้วนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกจัดเป็นภาษาสากลอีกด้วย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด เป็นภาษาระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต หลังการยึดอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19 ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาเด่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงได้ขยายไปทั่วโลก

ภาษาอังกฤษ ระดับ B1

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับ PRE-INTERMEDIATE1

ในคอร์สฝึกภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้หัดเรียนภาษาอังกฤษและได้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาในหัวข้อความทรงจำตั้งแต่วัยเด็กเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ ทั้งนักเรียนยังจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษหัวข้อเกี่ยวกับวรรณคดี โรงละคร และการเดินทาง รวมถึงเทคโนโลยีได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนเขียนภาษาอังกฤษด้วยซึ่งมีทั้งการเรียนเขียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มทันสมัยและการสอนสด

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับ PRE-INTERMEDIATE2

ในคอร์สฝึกภาษาอังกฤษคอร์สนี้นักเรียนจะได้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษโดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น, ในสื่อการโฆษณา, การให้คำแนะนำและจะได้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนักเรียนสามารถอธิบายเหตุการ์ณที่เกิดความไม่พอใจในการรับบริการต่าง ๆ ได้ และนักเรียนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้านการเขียนในหัวข้อ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นพบการวิจัยและความสำเร็จในรูปประโยคที่เป็นอดีต

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับ INTERMEDIATE 1

ในคอร์สฝึกภาษานี้ครูเจ้าของภาษาจะดำเนินการสอนสนทนาภาษาอังกฤษ รวมไปถึงสอนสะกดภาษาอังกฤษ ทั้งในคอร์สนี้นักเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และเรียนสนทนาภาษาอังกฤษหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรืออธิบายแนวโน้มสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถอ่านโฆษณาด้วยความเข้าใจและตีความความหมายได้

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับ INTERMEDIATE 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ และเรียนเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อของภาพยนตร์และโทรทัศน์ นักเรียนสามารถอธิบายปัญหาสุขภาพและปัญหา รวมถึงสามารถอธิบายเป็นประโยคภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกีฬา และหัวข้อเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ภาษาอังกฤษ ระดับ B2

คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ UPPER-INTERMEDIATE 1

ในคอร์ฝึกภาษานี้นักเรียนจะได้ฝึกเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมในภาษาอังกฤษได้ง่าย และนักเรียนสามารถอธิบายความรู้สึกอารมณ์ความหวัง แผนงาน สามารถอธิบายหรือเล่าประสบการณ์อย่างละเอียด นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างแม่นยำ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถพูดคุยเป็นประโยคภาษาอังกฤษกับคู่สนทนาได้

คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ UPPER-INTERMEDIATE 2

ในคอร์สเขียนภาษาอังกฤษนี้นักเรียนจะได้เรียนพูดภาษาอังกฤษและได้ฝึกอ่านเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและความสงสัยเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งยังสามารถแสดงอารมณ์ ความเห็นอกเห็นใจ และความประหลาดใจได้อีกด้วย

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน 

มาตรฐานวิธีการเรียนของ Speak Up Thailand

เรียนกับครูเจ้าของภาษา

เป็นชั้นเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนของ Speak Up Thailand ใช้เวลา 60 นาที และนักเรียนของเราสามารถเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการฝึกภาษาอังกฤษในทุกด้าน

การสนทนา

ไวยากรณ์

การเขียนและการอ่าน

ทำไมต้อง.... Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
  Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 21 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ
 • ทุกระดับภาษา
  สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง
 • คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง
  อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning Method ที่ผสมผสานการเรียนเพื่อพัฒนาทุกทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน
 • ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม
  ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ
 • มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น
  คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้
 • บรรยากาศการเรียนรู้
  กลุ่มขนาดเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้
 • ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI
  Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • รับรองทุกคอร์ส
  เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส
 • ทุกช่วงอายุ
  นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ