ภาษาอังกฤษระดับสูง

Speak Up Thailand มีหลักสูตรสอนอังกฤษที่เน้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยในหลักสูตรระดับสูงนี้จะเน้นฝึกฝนทักษะการเขียนประโยคซับซ้อน และเสริมทักษะฝึกพูดภาษาอังกฤษ ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ และมีส่วนช่วยให้คุณพัฒนาการเรียนภาษาแบบรวดเร็วจนเต็มประสิทธิภาพที่สุด

ใครเหมาะสมที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรนี้

  •  สำหรับผู้ที่อยากเก่งอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐาน
  •  สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
  •  สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษที่อื่นมาแล้วไม่ได้ผล
  •  สำหรับผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ กลัวการพูดภาษาอังกฤษ แต่อยากจะพูดหรือสื่อสารได้
  •  สำหรับผู้ที่ต้องการใบ Certificate รับรองคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานก็ล้วนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกจัดเป็นภาษาสากลอีกด้วย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด เป็นภาษาระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต หลังการยึดอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19 ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาเด่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงได้ขยายไปทั่วโลก

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ

ภาษาอังกฤษระดับ C1

คอร์สสอนอังกฤษ ระดับ ADVANCED 1

ในคอร์สเรียนนี้ครูเจ้าของภาษาจะสอนพูดอังกฤษ และนักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักเรียนจะสามารถแสดงทัศนคติ ความรู้สึกและอธิบายถึงมุมมองของนักเรียนได้ รวมถึงนักเรียนจะได้เรียน ทั้งการฟัง การพูดภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถแสดงความเห็นสร้างสรรค์หรือแสดงมุมมองที่แตกต่างได้ นักเรียนจะเข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในประโยค รวมไปถึงได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น และได้รับการสอนพูดภาษาอังกฤษผ่านครูเจ้าของภาษาที่มีความที่มีความชำนาญการสอนพูดภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี

คอร์ส สอนอังกฤษ ระดับ ADVANCED 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนี้ ครูเจ้าของภาษาจะสอนอังกฤษพื้นฐาน และสอนพูดภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถแสดงสมมุติฐานเกี่ยวกับสาเหตุและผลของเหตุการณ์ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนอย่างละเอียดในหัวข้อปัญหาที่ซับซ้อนทั้งนักเรียนจะได้หัดพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รวมถึงได้เรียนการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นผ่านการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มากประสบการณ์

ภาษาอังกฤษระดับ C1+

คอร์สสอนอังกฤษ ระดับ MASTER 1

ในคอร์สเรียนนี้นักเรียนจะได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและฝึกแสดงทัศนคติความรู้สึกซึ่งใช้โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นสูง สามารถใช้คำศัพท์และสำนวนได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียนจะได้เห็นเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้อื่นพยายามอธิบาย และนักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในหัวข้อที่ปัญหาทางธุรกิจในระดับยากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงได้เรียนการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการทำแบบฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเอง

คอร์สเรียนอังกฤษ ระดับ MASTER 2

ในคอร์สเรียนนี้นักเรียนจะได้เริ่มการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง ซึ่งนอกจากจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องซับซ้อนแล้ว ยังได้เรียนการหัดพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องข้อสมมุติฐานในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น ข่าวสาร ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นักเรียนสามารถอภิปรายการดำเนินการประชุมผ่านการหัดพูดอังกฤษและนำเสนอได้ นักเรียนสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อนและสามารถใช้สำนวนที่เป็นธรรมชาติและถูกต้อง

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน 

3 องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ระดับพื้นฐานเดียวกัน

ในระดับชั้นเรียนของคุณมีขั้นตอนการเรียนรู้เดียวกัน

การสนับสนุนที่เต็มที่

ครูเจ้าของภาษาจะคอยดูแลความคืบหน้า และพร้อมสนับสนุนคุณในทุกเป้าหมายให้คุณก้าวออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

Speak Up Thailand พร้อมพัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาซึ่งนักเรียนจะได้เริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษ และแน่นอนว่าคุณจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

มาตรฐานวิธีการเรียนของ Speak Up Thailand

เรียนกับครูเจ้าของภาษา

เป็นชั้นเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนของ Speak Up Thailand ใช้เวลา 60 นาที และนักเรียนของเราสามารถเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการฝึกภาษาอังกฤษในทุกด้าน

การสนทนา
ไวยากรณ์
การเขียนและการอ่าน

คุณสามารถเลือกชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่คุณสนใจได้

ใน Speak Up Thailand นักเรียนสามารถเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเรา หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพราะเรามีระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถจองและเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ นักเรียนจะสามารถกำหนดตารางเวลาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณเองได้นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อใด  และถ้าหากมีเหตุผลบางอย่างที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนที่จองไว้ได้ คุณสามารถเรียนในเวลาอื่นได้

ทำไมต้อง.... Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 18 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง

คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง

อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผสมผสานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมอง Brain Enhancement ให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ผ่านกระบวนการประมวลผลของสมอง และจดจำได้นานขึ้นทั้งยังได้พัฒนากระบวนการความคิดทั้ง 7 ด้าน

ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม

ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ

มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้

บรรยากาศการเรียนรู้

กลุ่มขนาดเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้

ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI

Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับรองทุกคอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณลืมประสบการณ์การเรียนในแบบเดิมๆ

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

เราจะแนะนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

นัดหมาย วัดระดับภาษา ฟรี

ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของคุณ

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม ฟรี

วางแผนการเรียนส่วนตัวที่เหมาะสมกับคุณ

ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร

แค่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป

ในปัจจุบันสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีจำนวนมากจึงได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี แน่นอนว่าประโยคเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี นี้เป็นประโยคยอดฮิตที่ถูกเสริ์ชบน Google จำนวนมากเพราะการจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษทีไหนดี ต้องอาศัยข้อมูลประกอบจำนวนมาก และวันนี้ Speak Up Thailand จะมาเล่าถึง 5 ข้อที่ใช้พิจารณาในเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

มาตรฐานของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ทุกสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ Speak Up Thailand ที่นี่เราใช้มาตรฐาน European Standard Integrated Model ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งและมีส่วนช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก หากคุณต้องการบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว สงบเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ในบทเรียนได้ คุณควรเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษา

ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษของครูเจ้าของภาษาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของครูเจ้าของภาษาเป็นสิ่งที่วัดได้ว่า คุณจะได้รับความรู้ด้านแกรมม่ามากน้อยเพียงใด รวมไปถึงความสามารถในการควบคุมคลาสเรียนของครูเจ้าของภาษาอีกด้วย

ความสะดวกในการเดินทาง

การเดินทางเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หากคุณต้องการสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ติด Airports Link หรือ BTS สถานีรถไฟฟ้านับได้ว่าเป็นความสะดวกสบายที่เอื้อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษสุดๆ

ระบบการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ

ระบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนการสอนมีหลากหลายเช่น การเรียนแบบผสมผสานทั้งดิจิทัล และเรียนผ่านครูเจ้าของภาษา หรือเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ รวมไปถึงระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อวิดีโอ

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ