ภาษาอังกฤษระดับสูง

Speak Up Thailand มีหลักสูตรสอนอังกฤษที่เน้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยในหลักสูตรระดับสูงนี้จะเน้นฝึกฝนทักษะการเขียนประโยคซับซ้อน และเสริมทักษะฝึกพูดภาษาอังกฤษ ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ และมีส่วนช่วยให้คุณพัฒนาการเรียนภาษาแบบรวดเร็วจนเต็มประสิทธิภาพที่สุด

ใครเหมาะสมที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรนี้

 •  สำหรับผู้ที่อยากเก่งอังกฤษแต่ไม่มีพื้นฐาน
 •  สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 •  สำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษที่อื่นมาแล้วไม่ได้ผล
 •  สำหรับผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ กลัวการพูดภาษาอังกฤษ แต่อยากจะพูดหรือสื่อสารได้
 •  สำหรับผู้ที่ต้องการใบ Certificate รับรองคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานก็ล้วนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกจัดเป็นภาษาสากลอีกด้วย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด เป็นภาษาระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต หลังการยึดอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19 ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาเด่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงได้ขยายไปทั่วโลก

ภาษาอังกฤษระดับ C1

คอร์สสอนอังกฤษ ระดับ ADVANCED 1

ในคอร์สเรียนนี้ครูเจ้าของภาษาจะสอนพูดอังกฤษ และนักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักเรียนจะสามารถแสดงทัศนคติ ความรู้สึกและอธิบายถึงมุมมองของนักเรียนได้ รวมถึงนักเรียนจะได้เรียน ทั้งการฟัง การพูดภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถแสดงความเห็นสร้างสรรค์หรือแสดงมุมมองที่แตกต่างได้ นักเรียนจะเข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในประโยค รวมไปถึงได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น และได้รับการสอนพูดภาษาอังกฤษผ่านครูเจ้าของภาษาที่มีความที่มีความชำนาญการสอนพูดภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี

คอร์ส สอนอังกฤษ ระดับ ADVANCED 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนี้ ครูเจ้าของภาษาจะสอนอังกฤษพื้นฐาน และสอนพูดภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถแสดงสมมุติฐานเกี่ยวกับสาเหตุและผลของเหตุการณ์ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนอย่างละเอียดในหัวข้อปัญหาที่ซับซ้อนทั้งนักเรียนจะได้หัดพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รวมถึงได้เรียนการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นผ่านการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มากประสบการณ์

ภาษาอังกฤษระดับ C1+

คอร์สสอนอังกฤษ ระดับ MASTER 1

ในคอร์สเรียนนี้นักเรียนจะได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและฝึกแสดงทัศนคติความรู้สึกซึ่งใช้โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นสูง สามารถใช้คำศัพท์และสำนวนได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียนจะได้เห็นเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้อื่นพยายามอธิบาย และนักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในหัวข้อที่ปัญหาทางธุรกิจในระดับยากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงได้เรียนการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการทำแบบฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเอง

คอร์สเรียนอังกฤษ ระดับ MASTER 2

ในคอร์สเรียนนี้นักเรียนจะได้เริ่มการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง ซึ่งนอกจากจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องซับซ้อนแล้ว ยังได้เรียนการหัดพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องข้อสมมุติฐานในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น ข่าวสาร ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นักเรียนสามารถอภิปรายการดำเนินการประชุมผ่านการหัดพูดอังกฤษและนำเสนอได้ นักเรียนสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อนและสามารถใช้สำนวนที่เป็นธรรมชาติและถูกต้อง

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน 

มาตรฐานวิธีการเรียนของ Speak Up Thailand

เรียนกับครูเจ้าของภาษา

เป็นชั้นเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนของ Speak Up Thailand ใช้เวลา 60 นาที และนักเรียนของเราสามารถเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการฝึกภาษาอังกฤษในทุกด้าน

การสนทนา

ไวยากรณ์

การเขียนและการอ่าน

ทำไมต้อง.... Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
  Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 18 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ
 • ทุกระดับภาษา
  สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง
 • คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง
  อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning Method ที่ผสมผสานการเรียนเพื่อพัฒนาทุกทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน
 • ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม
  ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ
 • มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น
  คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้
 • บรรยากาศการเรียนรู้
  กลุ่มขนาดเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้
 • ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI
  Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • รับรองทุกคอร์ส
  เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส
 • ทุกช่วงอายุ
  นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี!

ให้ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนช่วยเลือกคอร์สที่เหมาะกับคุณ