ภาษาอังกฤษระดับ C1

คอร์สเรียนอังกฤษ ระดับ C1 ของ Speak Up Thailand สถาบันภาษาอังกฤษ

Speak Up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นการสนทนาภาษาอังกฤษที่ได้เรียนพูดอังกฤษทั้งสนุกและเข้มข้น เราไม่ใช่แค่โรงเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ Speak Up Thailand สถาบันภาษาอังกฤษยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษผ่านคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

ระดับ Advance 1

ในการเรียนคอร์สระยะสั้นจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษนี้ ครูเจ้าของภาษาจะไดสอนสะกดภาษาอังกฤษและสอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถแสดงทัศนคติ มุมมอง และความรู้สึกได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และสามารถทบทวนและให้คําติเตียนที่สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่นได้ นักเรียนสามารถโต้เถียงมุมมองของตนเองกับผู้อื่นได้ รวมถึงแสดงออกถึงความรู้สึกได้หลากหลายรูปแบบรวมถึงระดับของความมั่นใจ นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในประโยคนั้นๆได้ และสามารถพูดเกี่ยวกับงานบ้านที่ต้องทําในแต่ละวันได้อย่างคล่องแคล่วทั้งยังได้ หัดฟังภาษาอังกฤษ และการสนทนาภาษาอังกฤษ

ระดับ Advance 2

ในคอร์สระยะสั้นจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุและผล และยังสามารถสร้างคําแถลงการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ โดยนักเรียนจะได้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ทั้งนักเรียนยังสามารถเข้าใจบทความที่ยาวและมีเนื้อหาซับซ้อนและเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งได้ คุณสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหล และทันทีทันใดได้โดยไม่ลังเล และนักเรียนยังสามารถแสดงถึงความต้องการของคุณได้ นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพสําหรับการใช้เพื่อเข้าสังคม ด้านวิชาการและใช้ในวิชาชีพ และสามารถสร้างบทความของหัวข้อที่ซับซ้อนที่มีเนื้อหาชัดเจน มีโครงสร้างที่เหมาะสม และมีรายละเอียดที่ครบ รวมถึงการใช้รูปแบบการเขียนจัดระบบที่ดี และใช้คําเชื่อมอย่างถูกต้อง

คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับ C1

TOEIC      940 – 990

TOELF      78 – 109

IELTS        6.5 – 7.5

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณพร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน 

การฟัง

นักเรียนสามารถเข้าใจ บทสนทนาที่มีความยาวและซับซ้อน ในเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ แลสามารถเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ภาษาอังกฤษได้ 

การอ่าน

นักเรียนสามารถเข้าใจบทความที่ยาวและมีเนื้อหาซับซ้อนและเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งได้ และเข้าใจถึงลักษณะต่างๆของลักษณะงานเขียน
แต่ละแบบ
 

การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและไม่ติดขัด นักเรียนสามารถสร้างข้อเสนอ และความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

การเขียน

นักเรียนสามารถเขียนบทความที่มีความซับซ้อน แกรมม่าถูกต้อง มีรายละเอียดครบถ้วน รูปแบบการเขียน คำเชื่อมที่เหมาะสม และบทความหรือจดหมายที่ต้องใช้ภาษาทางการได้

แนะนําสถาบันภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่แค่โรงเรียนสอนภาษา

Speak up Thailand สถาบันเรียนภาษาอังกฤษมีคอร์สสำหรับติวอังกฤษออนไลน์ หรือเรียน conversation โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มทันสมัย ซึ่งคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูเจ้าของภาษาเหมาะสำหรับบุคคลวัยทำงานที่อยากเรียนภาษาแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เน้นพูด หรือกำลังหาว่าจะเรียนพูดภาษาอังกฤษที่ไหนดี และโรงเรียนสอนภาษาที่ไหนดี หรือโรงเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน และถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเรียนพูดภาษาอังกฤษที่ไหนดี Speak Up Thailand ไม่ใช่แค่โรงเรียนภาษาอังกฤษ หรือ โรงเรียนสอนภาษา แต่เราพร้อมพัฒนาศักยภาพสมองเพื่อเสริมมั่นใจในการเรียน ซึ่งในหลักสูตรเหล่านี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ การเขียนอีเมล์เพื่อสมัครงาน การพรีเซ็นต์งานอย่างมั่นใจ และได้ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ Speak up Thailand สถาบันสอนภาษา   การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ ธุรกิจ ยังมีเนื้อหาในส่วนสถานการณ์เช่น จำลองสถานการ์ณการสมัครงาน ผ่านคลาสเรียนพูดภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านสถาบันสอนภาษา  Speak up Thailand รวมไปถึงการเรียนออนไลน์ ของ Speak up Thailand สถาบันสอนภาษา ยังได้ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคอร์สเรียนด้วย

วิธีการเรียน

1. บทเรียนในหนังสือ

หนังสือของ Speak Up Thailand ผ่านมาตราฐาน European Standard Integrated Model มาพร้อมบทเรียน 20 บทเรียนที่อัดแน่นเนื้อหาทั้งหลักแกรมม่าภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงครบถ้วน สมบูรณ์ ครบทุกกระบวนการ

2. เรียนกับครูเจ้าของภาษา

Speak up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษเน้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ และชำนาญประสบการณ์การสอนสอนแกรมม่าง่ายๆ Speak Up Thailand คัดเลือกครูเจ้าของภาษาที่ดีที่สุดและให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดเช่นกัน โดยครูที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลไป

3. เรียนผ่านระบบออนไลน์

บทเรียนมัลติมีเดีย
Speak up Thailand มีระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มทันสมัย ซึ่งคลาสเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวแบบผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับบุคคลวัยทำงานที่ไม่มีเวลาในการเรียน

ทำไมต้องสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 21 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง

คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง

อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning Method ที่ผสมผสานการเรียนเพื่อพัฒนาทุกทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน

ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม

ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ

มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้

บรรยากาศการเรียนรู้

กลุ่มขนาดเล็ก คลาสละไม่เกิน 4 ท่าน คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้

ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI

Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับรองทุกคอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน