E-Book

E-mail มีความสำคัญอย่างไงต่อเรา ??

ในยุคปัจจุบันนี้ E-mail นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากต่อผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารต่างๆเช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนจดหมายในการติดต่อธุรกิจ (โดยเฉพาะในการเขียนถึงผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่า) หรือเขียนจดหมายถึงคนที่ยังไม่รู้จัก ฯลฯ ภาษาที่ใช้ในการเขียน E-mail นั้น ควรจะเป็นภาษาที่เป็นทางการไม่ว่าจะในเรื่องความถูกต้องในการสะกดคำหรือไวยากรณ์

Business English Conversation
for the workplace

หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อผู้ที่มีความสนใจในการฝึกพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงาน โดยผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถนำไปปฎิบัติ หรือปรับใช้กับสถานการณ์จริงของผู้อ่านได้เป็นธรรมชาติ

ดาวน์โหลด E-Book ฟรี !

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณลืมประสบการณ์การเรียนในแบบเดิมๆ

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

เราจะแนะนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

นัดหมาย วัดระดับภาษา ฟรี

มีแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ และมีระบบ Ai ช่วยวิเคราะห์

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม ฟรี

รับแผนการเรียนที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้วสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับเรา