หลักสูตร Brain-Enhancement

สมองและกระบวนการ
ทางความคิด

หลักสูตร Brain-Enhancement

สถาบันพัฒนาสมอง มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และกิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ และกระตุ้นการพัฒนาการทางสมองที่ออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานของทักษะกระบวนการความคิด เพิ่มประสิทธิภาพของสมอง ช่วยพัฒนาสมอง โดย Certified Brain Enhancement Trainers ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของ face-to-face และ digital training

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Brain Research and Cognitive Science

สมองและทักษะทางกระบวนการคิด
ในปัจจุบันการฝึกสมองเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เนื่องจากความก้าวหน้าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสมองของเรานั้นมหัศจรรย์และมีความสำคัญมากเพียงใด ยิ่งเราตระหนักถึงความสำคัญของสมอง เราก็ยิ่งควรที่จะออกกำลังกายสมองด้วยการฝึกสมองให้เฉียบแหลมอยู่ตลอดเวลา สมองของคนเราเป็นอวัยวะที่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้ตลอดเวลา ยืดหยุ่นได้ ไม่ขึ้นกับอายุ ถ้าหากเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สมองก็จะสร้างเซลล์ประสาทใหม่ ยิ่งถ้าหากเราฝึกสมองบ่อยๆก็จะยิ่งทำให้เซลล์แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัญหาการเรียนที่เรียนได้ช้า หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจก็จะหมดไป

วิธีการเรียน

  1. บทเรียนในหนังสือ

หนังสือของ Speak Up Thailand ผ่านมาตราฐาน European Standard Integrated Model มาพร้อมบทเรียน 20 บทเรียนที่อัดแน่นเนื้อหาทั้งหลักไวยากรณ์ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงครบถ้วน สมบูรณ์ ครบทุกกระบวนการ

  1. เรียนกับอาจารย์

Speak up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษเน้นการเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ และชำนาญประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คัดเลือกอาจารย์ที่ดีที่สุดและให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดเช่นกัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลไป

  1. เรียนผ่านระบบออนไลน์

Multimedia Lesson บทเรียนมัลติมีเดีย

Speak up Thailand มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยเรียนผ่านมัลติมีเดีย ซึ่งระบบการเรียนออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งในมัลติมีเดียนี้มีบทเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับฝึกพูดภาษาอังกฤษ และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านคำถามต่างๆ ของเรา

บทเรียนมัลติมีเดียแต่ละบทผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ หลักโครงสร้างไวยากรณ์และผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาได้ครบถ้วนทั้งหมด ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดหรือทบทวนบทเรียนทั้งหมดซ้ำด้วยตนเอง และยังเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

AI (Artificial Intelligence) อัจฉริยะ มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่าง เพราะ Speak Up Thailand

  • Flexible time เรียนที่ไหนก็สะดวกสบาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand ได้ในทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถเลือกเวลาการเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนอีกด้วย
  • รองรับทุกอุปกรณ์ Speak Up Thailand มีระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ และ ทันสมัย ไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คก็ย่อมได้
  • ออกแบบตารางสอนมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Speak Up Thailand มีระบบ AI Artificial Intelligence ที่ช่วยวิเคราะห์ทักษะระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียน และเชื่อมโยงระดับศักยภาพด้านภาษาของผู้เรียนโดยมีส่วนช่วยเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อยในด้านภาษา ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่สุด

หลักสูตร Brain enhancement ไม่ใช่แค่ความแตกต่างแต่เราไม่เหมือนใคร เพราะ Speak Up Thailand มีหลักสูตร Brain Enhancement ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองที่ส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา USA ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรนี้มีส่วนช่วยในเรื่องสมองและกระบวนการคิด cognitive skill ทั้ง 7 ด้าน ตั้งแต่

 

ทักษะความจำระยะสั้น ทักษะความจำระยะยาว (Long-term Memory)

 


ทักษะความจำในการทำงาน (Working Memory)

 


ทักษะความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed)

 


ทักษะด้านภาษา (English Word Attack)

 


ทักษะกระบวนการได้ยินเสียง (Auditory Processing)

 


ทักษะกระบวนการมองภาพ (Visual Processing)

 


ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning)

 


 

ผู้เรียนกับ Speak Up Thailand ทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีไร้ขีดจำกัดด้วยหลักสูตรพัฒนาสมอง ซึ่งนั่นหมายความว่าสมองของคุณจะทำงานได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการจดจำมากขึ้น และประมวลผลได้รวดเร็ว คุณจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเลือกเรา Speak Up Thailand

Why choose Us ?

เริ่มต้นกับเราเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

  1. ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา
  2. วัดระดับภาษาอังกฤษ
  3. รับแผนการเรียนที่เหมาะสมแต่ละบุคคล

ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานก็ล้วนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกจัดเป็นภาษาสากลอีกด้วย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด  เป็นภาษาระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต หลังการยึดอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19 ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาเด่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงได้ขยายไปทั่วโลก

ภาษาอังกฤษในการทำงาน

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการสมัครงาน การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการปรับขึ้นเงินเดือน

ภาษาอังกฤษล้วนจำเป็นต่อปัจจัยเหล่านี้ บางครั้งหลายบริษัทเลือกรับพนักงานที่มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเรซูเม่และ CV อีกด้วย และบางครั้งอาจจะต้องติดต่อประสานงานกันผ่านอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ บริษัทบางแห่งยังเลือกพนักงานจากความสามารถด้าน toeic toefl เป็นต้น

นอกจากนี้หากเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือใช้ชีวิตต่างประเทศ ภาษาอังกฤษยังสำคัญต่อการสนทนากับชาวต่างชาติอีกด้วย นับได้ว่าภาษาสำคัญอย่างมากในเกือบทุกๆด้านอีกด้วย