หลักสูตร Brain-Enhancement

หลักสูตร Brain-Enhancement

สมองและกระบวนการทางความคิด

สถาบันพัฒนาสมอง มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และกิจกรรมฝึกฝนศักยภาพ และกระตุ้นการพัฒนาการทางสมองที่ออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานของทักษะกระบวนการความคิด เพิ่มประสิทธิภาพของสมอง ช่วยพัฒนาสมอง โดย Certified Brain Enhancement Trainers ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของ face-to-face และ digital training สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Brain Research and Cognitive Science

สมองและทักษะทางกระบวนการคิด
ในปัจจุบันการฝึกสมองเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เนื่องจากความก้าวหน้าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสมองของเรานั้นมหัศจรรย์และมีความสำคัญมากเพียงใด ยิ่งเราตระหนักถึงความสำคัญของสมอง เราก็ยิ่งควรที่จะออกกำลังกายสมองด้วยการฝึกสมองให้เฉียบแหลมอยู่ตลอดเวลา สมองของคนเราเป็นอวัยวะที่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้ตลอดเวลา ยืดหยุ่นได้ ไม่ขึ้นกับอายุ ถ้าหากเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สมองก็จะสร้างเซลล์ประสาทใหม่ ยิ่งถ้าหากเราฝึกสมองบ่อยๆก็จะยิ่งทำให้เซลล์แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัญหาการเรียนที่เรียนได้ช้า หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจก็จะหมดไป

สมองของแต่ละคนมีการทำงานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตและกิจวัตรประจำวันถ้าหากเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆ บ่อยๆ เป็นเวลานาน สมองก็จะเรียนรู้และสร้างเส้นใยที่แข็งแรง ประสิทธิภาพของสมองก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ทำเป็นประจำได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น การฝึกขับรถ ในช่วงแรกถ้าลองให้พูดคุยขณะขับรถ เราจะไม่สามารถพูดและขับรถไปพร้อมๆกันได้ เพราะสมองกำลังประมวลผลและจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้วิธีขับรถ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ฝึกขับรถบ่อยๆ เราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือทำสิ่งอื่นไปด้วยได้ เนื่องจากสมองของเรามีการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการขับรถที่ดีขึ้น จนเกิดเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้สมองมีเวลาในการให้ความสนใจกับสิ่งอื่น แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถกลายเป็นปัญหาระยะยาวได้เนื่องจากธรรมชาติของสมอง เป็นอวัยวะที่มีการเรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ตลอดเวลา ซึ่งหากไม่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาจส่งผลให้สมองเกิดความขี้เกียจ

เมื่ออายุมากขึ้น บางคนก็รู้สึกว่าสมองล้าลง ช้าลง สิ่งที่สมองสูญเสียไปนั้น เรียกว่า “ Brain Plasticity ” ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ทำให้สมองเด็กเรียนรู้ได้เร็วมากกับสิ่งใหม่ ๆ ฟังก์ชันนี้จะค่อย ๆ หายไปเมื่อสมองเราอายุมากขึ้น แต่มีวิธีที่คงความอ่อนเยาว์ของสมองได้ คือ การฝึกเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ จะช่วยให้สมองเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการฝึกสมองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เราได้ใช้สมองอย่างคุ้มค่าและมีศักยภาพมากที่สุด

เหตุใดทักษะทางการคิด ( Cognitive Skills ) จึงมีความสำคัญ
การออกกำลังกายสมองก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับการออกกำลังกายทั่วไป เพื่อที่จะให้สมองแข็งแรงและมีสุขภาพดี หลายคนคิดว่าการเล่นเกมส์ฝึกสมองประเภท Sudoku อักษรไขว้ หรือเกมส์ไพ่ ก็เพียงพอแล้วต่อการฝึกสมอง แต่ในความเป็นจริงนั้นสามารถช่วยได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะถ้าหากเราเล่นซ้ำๆ สมองจะเคยชิน กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีการฝึกสมองที่ได้ผลเท่าที่ควร การฝึกสมองที่แท้จริงนั้น คือการฝึกสมองให้ครบทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยฝึกทักษะด้านต่างๆ ให้มากพอ จึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมพัฒนาสมองและศักยภาพซึ่งจะมีการฝึกพัฒนาทักษะทางการคิดครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงทำให้เก่งภาษาอังกฤษอีกด้วย

หลักสูตร Brain enhancement ไม่ใช่แค่ความแตกต่างแต่เราไม่เหมือนใคร เพราะ Speak Up Thailand มีหลักสูตร Brain Enhancement ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองที่ส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา USA ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรนี้มีส่วนช่วยในเรื่องสมองและกระบวนการคิด cognitive skill ทั้ง 7 ด้าน ตั้งแต่

 

ทักษะความจำระยะสั้น ทักษะความจำระยะยาว (Long-term Memory)

 


ทักษะความจำในการทำงาน (Working Memory)

 


ทักษะความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed)

 


ทักษะด้านภาษา (English Word Attack)

 


ทักษะกระบวนการได้ยินเสียง (Auditory Processing)

 


ทักษะกระบวนการมองภาพ (Visual Processing)

 


ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning)

 


 

ผู้เรียนกับ Speak Up Thailand ทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีไร้ขีดจำกัดด้วยหลักสูตรพัฒนาสมอง ซึ่งนั่นหมายความว่าสมองของคุณจะทำงานได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการจดจำมากขึ้น และประมวลผลได้รวดเร็ว คุณจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเลือกเรา Speak Up Thailand

Why choose Us ?

เริ่มต้นกับเราเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

  1. ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา
  2. วัดระดับภาษาอังกฤษ
  3. รับแผนการเรียนที่เหมาะสมแต่ละบุคคล
ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานก็ล้วนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกจัดเป็นภาษาสากลอีกด้วย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด  เป็นภาษาระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต หลังการยึดอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19 ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาเด่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงได้ขยายไปทั่วโลก

ภาษาอังกฤษในการทำงาน

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการสมัครงาน การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการปรับขึ้นเงินเดือน

ภาษาอังกฤษล้วนจำเป็นต่อปัจจัยเหล่านี้ บางครั้งหลายบริษัทเลือกรับพนักงานที่มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเรซูเม่และ CV อีกด้วย และบางครั้งอาจจะต้องติดต่อประสานงานกันผ่านอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ บริษัทบางแห่งยังเลือกพนักงานจากความสามารถด้าน toeic toefl เป็นต้น

นอกจากนี้หากเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือใช้ชีวิตต่างประเทศ ภาษาอังกฤษยังสำคัญต่อการสนทนากับชาวต่างชาติอีกด้วย นับได้ว่าภาษาสำคัญอย่างมากในเกือบทุกๆด้านอีกด้วย