หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมอง

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมอง

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมอง Brain-enhancement

หลักสูตรพัฒนาสมองของ Speak Up Thailand ได้นำเอาหลักสูตรมาจาก BrainRx ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองจากอเมริกา ซึ่งถูกพัฒนามามากกว่า 50 ปี Speak Up Thailand เป็นศูนย์ฝึกสมองที่ร่วมกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นที่แรกของโลกหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมองเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และจะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ต่างๆได้เร็วมากขึ้น ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ และการเรียนภาษาอังกฤษจะง่ายดาย จนคุณคิดไม่ถึง

BRAIN TRAINING ZONE
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือและกิจกรรมฝึกและกระตุ้นพัฒนาการทางสมองที่ออก แบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการทํางานของทักษะกระบวนการคิดโดย Certified Brain Enhancement Trainers ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของ face-to-face และ digital training.

BRAIN AND LIFE CENTER
เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ เราพัฒนาทักษะด้านต่างๆทางกระบวนการคิด เช่น ทักษะการเรียนรู้, การอ่าน, ความจำและการใช้สมาธิ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในประจำวัน โดยได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทักษะต่างๆในแต่ละด้าน มีหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าหากทักษะด้านนั้นอ่อนแอจะส่งผลอย่างไร

หลักสูตร Brain enhancement ไม่ใช่แค่ความแตกต่างแต่เราไม่เหมือนใคร เพราะ Speak Up Thailand มีหลักสูตร Brain Enhancement ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองที่ส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา USA ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรนี้มีส่วนช่วยในเรื่องสมองและกระบวนการคิด cognitive skill ทั้ง 7 ด้าน ตั้งแต่

 

 

ทักษะความจำระยะสั้น ทักษะความจำระยะยาว (Long-term Memory)

 


 

ทักษะความจำในการทำงาน (Working Memory)

 


 

ทักษะความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed)

 


 

ทักษะด้านภาษา (English Word Attack)

 


 

ทักษะกระบวนการได้ยินเสียง (Auditory Processing)

 


 

ทักษะกระบวนการมองภาพ (Visual Processing)

 


 

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning)

 


 

ผู้เรียนกับ Speak Up Thailand ทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีไร้ขีดจำกัดด้วยหลักสูตรพัฒนาสมอง ซึ่งนั่นหมายความว่าสมองของคุณจะทำงานได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการจดจำมากขึ้น และประมวลผลได้รวดเร็ว คุณจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเลือกเรา Speak Up Thailand

Why choose Us ?

เริ่มต้นกับเราเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

  1. ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา
  2. วัดระดับภาษาอังกฤษ
  3. รับแผนการเรียนที่เหมาะสมแต่ละบุคคล

ทำไมเราควรเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การติดต่อประสานงานก็ล้วนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกจัดเป็นภาษาสากลอีกด้วย ทั้งยังเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุด  เป็นภาษาระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต หลังการยึดอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19 ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาเด่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงได้ขยายไปทั่วโลก

ภาษาอังกฤษในการทำงาน

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการสมัครงาน การสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการปรับขึ้นเงินเดือน

ภาษาอังกฤษล้วนจำเป็นต่อปัจจัยเหล่านี้ บางครั้งหลายบริษัทเลือกรับพนักงานที่มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเรซูเม่และ CV อีกด้วย และบางครั้งอาจจะต้องติดต่อประสานงานกันผ่านอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ บริษัทบางแห่งยังเลือกพนักงานจากความสามารถด้าน toeic toefl เป็นต้น

นอกจากนี้หากเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือใช้ชีวิตต่างประเทศ ภาษาอังกฤษยังสำคัญต่อการสนทนากับชาวต่างชาติอีกด้วย นับได้ว่าภาษาสำคัญอย่างมากในเกือบทุกๆด้านอีกด้วย